Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.3.2008

Venäjällä viime vuonna yli tuhat yrityskauppaa

Venäjällä tehtiin viime vuoden alkupuoliskolla runsaasti yrityskauppoja, mutta viimeisellä vuosineljänneksellä kansainvälinen finanssikriisi hyydytti yritysjärjestelyiden markkinat. Kovavauhtisen alkuvuoden ansiosta koko vuoden tulos notkahti kuitenkin vain vähän, selviää Ernts & Youngin laatimasta vuotuisesta selvityksestä.

Yrityskauppojen yhteenlaskettu arvo oli 120 miljardia dollaria, mikä jäi vuoden 2007 tasosta vain yhdeksän prosenttia. Kauppojen määrä sen sijaan nousi uuteen ennätykseen, sillä niitä toteutettiin julkisesti 1 039 kappaletta.
Kaupoista yli 70 prosenttia oli sellaisia, joissa sekä myyjä että ostaja olivat venäläisiä. Ulkomaisten sijoittajien tekemien yritysostojen määrä kuitenkin lisääntyi vuositasolla 42 prosenttia niiden kokonaisarvon noustessa 28,6 miljardiin dollariin.

Venäjän kymmenen suurimman yrityskaupan listalta löytyy myös suomalainen energiayhtiö Fortum. Se hankki useassa erässä yhteensä 93 prosenttia sähköntuotantoyhtiö TGK-10:stä ja kaupan kokonaishinnaksi muodostui 3,7 miljardia euroa. TGK-10:n hankinta olikin vuoden suurin ulkomaisen sijoittajan tekemä yrityskauppa ja se nousi neljännelle sijalle kaikista kaupoista.

Arvoltaan suurimmat järjestelyt tehtiin energia-alalla eli öljy-, kaasu- ja sähköyhtiöissä sekä metalliteollisuudessa ja kaivosteollisuudessa.

Mainittujen alojen osuus koko yrityskauppamarkkinoista oli lähes puolet. Rahoituksen ja vähittäiskaupan aloilla tehtiin kuitenkin lukumääräisesti eniten kauppoja.

Ernst & Youngin mukaan yrityskauppojen keskikoko melkein puolittui edellisvuotisesta ja oli 116 miljoonaa dollaria.
Tähän vaikuttivat sekä keskisuurten yritysten aktiivisuus markkinoilla että loppuvuodesta alas vajonneet yritysomaisuuden arvostustasot.

Yritysjärjestelymarkkinoilla
pitkä toipumisaika

Selvityksen laatineet asiantuntijat eivät usko Venäjän yritysjärjestelymarkkinoiden toipuvan talouskriisistä kovinkaan nopeasti, joten kauppojen määrän ennakoidaan supistuvan vuoteen 2008 verrattuna. Strategisten sijoittajien uskotaan kuitenkin liikkuvan aktiivisesti hintatasojen laskiessa.

Tänä vuonna yhä useampi yrityskauppa tehdään alenevaan hintatasoon ja myyntiin tulee myös konkurssipesiä.

Viimevuotista enemmän nähdään myös sellaisia yritysfuusioita, joissa ei liiku lainkaan rahaa. Lisäksi ostajakandidaatit tutkivat yhä tarkemmin kaupan kohteena olevien yritysten tunnuslukuja, kassavirtoja ja liiketoimintamalleja.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2008. Sisältö.

pdf-versio

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-