Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.3.2009

Jyrkkä käänne odottaa Valko-Venäjääkin

Valko-Venäjän talouskehitys pysyi plussan puolella vielä vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Belstatin mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-helikuussa vuositasolla 2,3 prosenttia, mikä ylitti ennakko-odotukset. Talousministeriö ilmoitti aiemmin, että alkukuukausien kasvu hidastuisi 1,4 prosenttiin.

Viime vuonna Valko-Venäjän talous kasvoi kiintein hinnoin laskettuna noin 10 prosenttia ja kahtena edellisenä vuotena lisäys oli 8,2 ja 10,0 prosenttia.

Valko-Venäjän teollisuustuotanto reagoi sen sijaan nopeammin talouskäänteeseen, sillä tuotanto supistui vuositasolla 2,3 prosenttia. Kulutustavaratuotanto kuitenkin kasvoi 1,3 prosenttia.

Syynä oli elintarviketuotannon yllättävän hyvä 7,8 prosentin kasvu, mikä riitti kompensoimaan non-food tuotteiden valmistuksessa samaan aikaan tapahtuneen laskun.

Elintarviketuotannon kasvun syynä oli elintarvikkeiden kysynnän selvä lisäys, minkä voi päätellä siitä, että vähittäiskaupan myynti kasvoi tammi-helmikuussa vuositasolla 8,1 prosenttia.

Valko-Venäjällä tehdyt kiinteät investoinnit kasvoivat kahtena ensimmäisenä kuukautena peräti 23,8 prosenttia, mutta kova kasvutahti selittyi osin alhaisella lähtötasolla.

Tuorein ulkomaankauppatilasto ennakoi tiukempia oloja myös Valko-Venäjälle. Belstatin mukaan ulkomaankaupan arvo putosi tammikuussa 37,4 prosenttia jääden 3,5 miljardiin dollariin.

Vienti jäi 1,6 miljardiin dollariin, mikä merkitsi 42,2 prosentin laskua edellisvuotiseen verrattuna. Tuonnin arvo oli 1,9 miljardia dollaria eli 32,7 prosenttia pienempi kuin tammikuussa 2008.

Suuret muutokset viennin ja tuonnin arvoissa selittyivät kysyntätilanteen ohella myös hintojen alentumisella, sillä volyymiperusteisesti vienti väheni 26.6 prosenttia ja tuonti 20 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-