Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.3.2009

Ukrainan talousennusteissasuuria eroja

Ukrainan taloustilanne on tällä hetkellä niin sekava ja vaikeasti hahmotettavissa, että vuoden 2009 makroennusteet poikkeavat tuntuvasti toisistaan, vaikka asialla ovat olleet maan talouden parhaiten tuntevat asiantuntijat.

Expert Ukraine Magazine pyysi maaliskuussa seitsemältä finanssialan yritykseltä ja kolmelta tutkimuslaitokselta ennusteita makrotalouden avainluvuista.

Tulokset heittivät bruttokansantuotteen kehityksen ja inflaatiotahdin kohdalla niin paljon, ettei niistä saa koottua järjellistä konsensusennustetta.

Ukrainan bruttokansantuote supistuu asiantuntijoiden mukaan tänä vuonna vähintään 4,5 prosenttia ja pahimman arvion mukaan jopa 13,0 prosenttia, Expertin laskeman keskiarvon asettuessa 9,0 prosenttiin.

Ennusteiden hajonta oli suuri myös inflaation suhteen. Maltillisin ennuste oli 16,3 prosenttia ja toisessa ääripäässä noustiin jo kakkosella alkavaan lukuun eli 23,0 prosenttiin.

Myös kansallisen valuutan grivnan kohdalla oli vaikea löytää yhteistä näkemystä. Arviot grivan loppuvuoden dollarikurssista vaihtelivat 8,40 ja 12,0 välillä.

Kaiken negatiivisen keskeltä asiantuntijat päätyivät kuitenkin yhteen myönteiseen kehityspiirteeseen, joka koski Ukrainan vaihtotasetta. Ennusteista lasketun keskituloksen perusteella vaihtotaseen vaje kääntyisi alkuvuoden 5,8 miljardista dollarista 4,7 miljardin dollarin ylijäämäksi vuoden lopulla.

Expert Ukrainan asiantuntija- kierrokseen osallistuivat Erste Bank, UkrSibbank, Raiffeisen Bank Aval, Capital, Phoenix Capital, Art-Capital, Astrum Investment Management, International Center for Policy Studies ja Institute of Economic Studies and Political Consultations.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-