Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

27.3.2009

Venäjän talouden elpyminen alkaa vasta ensi vuonna

Viime vuonna Venäjän bruttokansantuote kasvoi vielä 5,6 prosenttia, mutta kansainvälisen rahoituskriisin vaikutukset alkoivat näkyä voimakkaammin jo vuoden lopulla. Tänä vuonna Venäjän talouskasvu supistuu kaksi prosenttia viime vuotta selvästi synkemmän kansainvälisen ja kotimarkkinoiden tilanteen vuoksi, ennustaa Suomen Pankin siirtymätalousein tutkimuslaitos BOFIT juuri julkaistussa ennusteessaan.

Tutkimuslaitos arvioi kuitenkin, että maailmantalouden varovaisen elpymisen ja futuurimarkkinoiden pohjalta oletetun öljyn hinnan maltillisen nousun tukemana Venäjän bruttokansantuote kääntyy yhden prosentin kasvuun ensi vuonna ja piristyy kolmeen prosenttiin vuonna 2011.

Talouskasvua vetäneen kulutuksen kasvu näyttää hidastuneen selvästi, sillä tammikuussa vähittäiskaupan vuosikasvu putosi kahteen prosenttiin. Kulutuskysyntää varjostavat heikentynyt palkkakehitys sekä kasvava työttömyys ja lomautukset.

Venäläiset kotitaloudet ovat kuitenkin keskimäärin vähän velkaantuneita ja rahoituskriisistä niille aiheutuvat varallisuusvaikutukset melko maltillisia. Se luo edellytyksiä kulutuksen elpymiselle. BOFIT:in mukaan kulutus supistuu kuitenkin hieman tänä vuonna ja kääntyy vasta ensi vuonna varovaiseen kasvuun.

Investoinnit supistuivat tammikuussa 16 prosenttia vuotta aiemmasta luottojen kallistumisen ja kiristyneen saatavuuden sekä yritysten tulosten heikentymisen myötä.

Hiipuva kysyntä ja rahoitusvaikeudet ovat pakottaneet yritykset supistamaan tuotantoaan ja karsimaan investointisuunnitelmiaan. Kun myös julkisen sektorin investointeja aiotaan leikata, arvioidaan investointien supistuvan tänä vuonna selvästi ja kääntyvän vähitellen kasvuun seuraavina vuosina.

Venäjän vienti nousi viime vuonna arvolla mitattuna jälleen huippulukemiin alkuvuoden korkeiden raaka-ainehintojen ansiosta. Venäjän viennin kehitys määräytyy kuitenkin lähivuosina pitkälti maailmanmarkkinoiden kysynnän mukaan, joten BOFIT ennakoi viennin määrän supistuvan hieman tänä vuonna, mutta elpyvän vähitellen vuosina 2010-2011.
Tuonnin määrä kasvoi viime vuonna vielä lähes 18 prosenttia, vaikka kasvu hidastuikin loppuvuonna. Myös tuonnin arvo kasvoi hyvin nopeasti viime kuukausiin saakka. Nyt hiipuva kysyntä ja heikentynyt rupla vaikuttavat negatiivisesti tuonnin kehitykseen. Venäjän tuonti koostuu suuressa määrin kestokulutus- ja investointitavaroista, joiden hankinnasta tingitään ansioiden laskiessa. Lisäksi heikompi rupla kohentaa kotimaisten valmistajien hintakilpailukykyä, jolloin osa tuontitavaroista korvastaan edullisemmilla kotimaisilla tuotteilla. BOFITin tutkijat odottavat tuonnin supistuvan tänä vuonna huomattavasti, mutta uskovat tuontikysynnän kääntyvän seuraavina vuosina hienoiseen nousuun maan talouden yleisen elpymisen myötä.

Ulkomaisia pääomavirtoja Venäjälle ei ole odotettavissa ennen kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toipumista ja investoijien riskinsietokyvy

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-