Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
11.3.2005

Puolan talouden kasvu vaatii talouspoliittisia toimia

Puolan talouselämä on täysin toipunut vuosina 2000-2001 alkaneesta ja pitkään jatkuneesta taantumavaiheesta. Yritykset ovat tehneet kaikkensa parantaakseen kotimaista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Puolan vienti onkin kehittynyt erinomaisesti, vaikka vahva zloty on asettanut omia rajoituksiaan.

Viime vuonna Puolan vienti kasvoi yli neljänneksellä 59,7 miljardiin euroon. Tuonti kasvoi vähemmän, mutta sen arvo nousi 71,1 miljardiin euroon. Puolan kauppatase oli edelleen selvästi alijäämäinen, joskin se supistui 1,4 miljardilla eurolla 11,4 miljardiin.

Suurimpaan viennin lisäykseen puolalaiset vientiyritykset pääsivät itäisen Euroopan markkinoilla ja kehittyvissä maissa, joiden yhteinen osuus kasvoi 42 prosentilla. Venäjän kohdalla viennin lisäys oli erityisen suuri, peräti 72 prosenttia.

EU-jäsenyys ei sen sijaan lisännyt Puolan kauppavaihtoa Euroopan unionin maiden kanssa. Viennissä EU:n osuus supistui 86,6 prosentista 85,2 prosenttiin. Sama ilmiö toistui myös tuonnissa, sillä EU-maiden osuus laski 77,3 prosenttiin oltuaan 75,8 prosenttia vuonna 2003.

Ekonomistit ovat kuitenkin muuttumassa skeptisiksi Puolan lähiajan vientikehityksen suhteen. Huolen aiheina ovat zlotyn korkea kurssitaso sekä kotimaisten investointien vähäisyys.

Yrityksillä on kylläkin pitkästä aikaa kunnolla rahaa kassoissaan, mutta varoja ei haluta käyttää tuotannon modernisointiin ja laajennuksiin.

Yritykset perustelevat investointihaluttomuuttaan epäsuotuisilla toimintaolosuhteilla. Viranomaismääräykset, mutkikas verolainsäädäntö sekä työmarkkinoiden jäykistyminen jarruttavat yritysten hankkeita.

Idänkaupan Vientipalvelut 3.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.