Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Maantietransito itään kasvoi kolmanneksen

Suomen kautta maanteitse itään kuljetettujen transitotavaroiden määrä kohosi viime vuonna kahteen miljoonaan tonniin. Vuotta aikaisemmin tavaramäärä jäi vajaaseen 1,5 miljoonaan tonniin, joten kuljetukset lisääntyivät runsaalla kolmanneksella.

Kuljetukset painottuivat loppuvuoteen. Viime vuonna kuten vuonna 2002 yli 30 prosenttia transitotonneista ajoittui loka-joulukuulle.

Tullihallituksen transitokatsauksen mukaan Vaalimaan osuus transitokuljetuksista on kasvanut selvästi. Vuonna 2002 Vaalimaan kautta kulki 54 prosenttia transitotonneista, mutta viime vuonna osuus kohosi 61 prosenttiin. Nuijamaan osuus on samaan aikaan laskenut 45 prosentista 37 prosenttiin. Imatran kautta kulkenut tonnimäärä on vuodessa kolminkertaistunut ja sen osuus koko maantietransitosta on noussut yhdestä prosentista kahteen prosenttiin.

Kotkalla on suurin osuus lähtötullitoimipaikoista, eli toimipaikoista, joiden kautta transitokuljetukset saapuvat Suomeen. Kotkan osuus transitoeristä oli vuonna 2003 lähes kolmannes ja osuus transitotonneista selvästi yli kolmanneksen.

Helsinki ja Hamina ovat seuraavaksi tärkeimmät lähtötullipaikat. Helsingillä oli vajaan viidenneksen osuus eristä, osuus transitotonneista oli hieman toistakymmentä prosenttia. Haminan tapauksessa tilanne oli päinvastainen. Osuus transitoeristä oli 12-13 prosenttia, mutta osuus tonneista lähes viidennes. Hangon osuus sekä transitoeristä että -tonneista oli vajaat 10 prosenttia.

Viimevuotisten maanteitse kuljetettujen transitotavaroiden arvoksi tullihallitus laskee lähes 17,7 miljardia euroa, kun kuljetusten arvo vuonna 2003 oli 12,1 miljardia euroa.

Autojen transitovienti yli kaksinkertaistui. Vientimäärä oli viime vuonna runsaat 152 000 tonnia, kun se vuotta aiemmin jäi 72i000 tonniin. Radio.- televisio- ja tietokonelaitteiden transitovienti puolitoistakertaistui yli 155i000 tonniin. Ryhmän kuljetuksista 40 prosenttia ajoittui loka-joulukuulle. Elintarvikekuljetusten määrä oli 216i000 tonnia ja kemian teollisuuden tuotteiden 130i000 tonnia.

Autojen sekä kulutuselektroniikkatuotteiden kuljetusten arvo nousi yhteensä 6,5 miljardiin euroon, joten ne edustivat 36,7 prosenttia maantiekuljetusten kokonaisarvosta.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.