Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Kaakon yritysorganisaatioille
yhteinen Venäjän strategia

Kaakkois-Suomen seitsemän yrityspalveluorganisaatiota valmistelevat yhteistä Venäjä-strategiaa vuosille 2004-2006. Strategian ja toimenpideohjelman on määrä valmistus kesäkuun loppuun mennessä. Hanketta vetää Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy.

Laadittava strategia tulee toimimaan yrityspalveluorganisaatioiden, elinkeinoelämän järjestöjen, maakuntien liittojen, aluekeskusohjelmien, TE-Keskuksen ja muiden toimijoiden runko-ohjelmana ja suuntaajana kaikissa Venäjään liittyvissä elinkeinopoliittisissa kysymyksissä.

Konkreettisessa toimenpideohjelmassa määritellään ne toimenpiteet, joilla uskotaan sektorikohtaisesti parhaiten edistettävän alueen yritysten Venäjän-kauppaa ja toimintaedellytyksiä siinä. Samoin määritellään toimenpiteet, joilla voidaan lisätä Kaakkois-Suomeen etabloituvien uusien Venäjä-toiminnoista kiinnostuneiden yritysten määrää.

Parhaillaan työstettävien suunnitelmien sektorijakona ovat teollisuus, matkailu, asiantuntija- ja osaamispalvelut, logistiikka, kauppa sekä elinkeinopoliittiset palvelut. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Kaakkois-Suomen Interreg IIIA -ohjelmasta.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.