Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Puola kiri viennin vetämänä
3,7 prosentin kasvuun 2003

Puola ylsi viime vuonna parempaan talouskasvuun kuin sen lähimmät vertailumaat Tshekki ja Unkari. Keskustilastoviraston vielä lopullisesti vahvistamattoman tiedon mukaan Puolan bruttokansantuote kasvoi 3,7 prosenttia vuonna 2003. Tulos ylittää hieman hallituksen virallisena tavoitteena olleen 3,5 prosentin kasvun. Ennuste ylitettiin, koska talouskasvu kiihtyi vuoden lopulla ja viimeisellä vuosineljänneksellä mentiin jo 4,7 prosentin kasvuvauhdilla.

Puolan bruttokansantuotteen arvo oli 815 miljardia zlotya eli noin 185 miljardia euroa. Bruttokansantuote per capita oli 4 852 euroa.

Puolan taloutta kasvattivat kohtuullinen vientikysyntä sekä kotimainen kysyntä. Kotimainen kysyntä lisääntyi vuositasolla 2,3 prosenttia. Kasvusta pääosa meni kulutuskysynnän tiliin, jota kotitaloudet vahvistivat lisääntyneellä lainanotolla.

Puolan ulkomaankauppa vienti kasvoi selvästi tuontia enemmän. Viennin arvo nousi 37.77 miljardiin euroon, joten siinä päästiin 8,7 prosentin vuosikasvuun. Tuonti kasvoi samaan aikaan vain 1,3 prosenttia, mutta se oli edelleen vientiä suurempi kokonaisarvon noustessa 46,32 miljardiin euroon. Kauppataseen vaje supistui kuitenkin 8,55 miljardiin euroon, eli parannusta tapahtui 22 prosentin verran.

Puolan vaihtotaseen vaje ei sen sijaan korjaantunut toivotulla tavalla. Vaihtotaseen vaje jopa kasvoi vuoden loppua kohden ollen joulukuussa 678 miljoonaa euroa.

Rekisteröityneiden työttömien kohdalla Puolan surkea työllisyystilanne hieman korjaantui, sillä viime vuoden lopussa työttömiä oli 3,18 miljoonaa eli 41 000 vähemmän kuin joulukuussa 2002. Työttömyysprosentti oli kuitenkin 20 prosenttia, koska työmarkkinoilta poistui väkeä, etenkin maatalouden piiristä.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.