Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Baltian maiden Saksan-tuonti
nousi 3,2 miljardiin euroon

Saksan ja Baltian maiden välinen kauppa kasvoi edelleen tuntuvasti viime vuonna, vaikka vuoden 2002 kasvulukuihin ei aivan päästykään. Uutistoimisto Baltic Business Newsin Saksan tilastovirastolta hankkimien tietojen mukaan Baltian-kauppa kasvoi selvästi enemmän kuin Saksan koko ulkomaankauppa.

Baltian alueen yhteenlaskettu Saksan-vienti kasvoi viime vuonna 9,8 prosenttia. Vienti keskittyi edelleen muutamiin suuriin tavararyhmiin, kuten puutavaraan sekä tekstiileihin ja vaatteisiin. Saksalaiset veivät puolestaan Baltian maihin tavaraa 6,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena.

Baltian maista Liettua oli selvästi suurin kauppakumppani Saksalle. Sen osuus Saksaan suuntautuneesta Baltian-viennistä oli 44 prosenttia ja tuonnista osuus oli yli puolet.

Rahassa ilmaistuna Viron, Latvian ja Liettuan yhteenlasketun Saksan-viennin arvo oli 1,7 miljardia euroa. Kauppavaihto oli kuitenkin vahvasti tuontivoittoista ja Baltian maat toivat Saksasta tavaraa 3,2 miljardin euron edestä.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.