Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Baltian EU-jäsenyys ei
uhkaa Suomen elintarvikesektoria

Baltian maiden maataloustuotannossa on ennakoitavissa suuria muutoksia EU-jäsenyyden myötä. Noin 40 prosenttia paikallisista viljelijöistä uskoi maatilojen taloudellisen tilanteen parantuvan lähivuosina. Erityisesti suurten tilojen odotukset ovat korkealla, selviää Fingrainin teettämästä haastattelututkimuksesta.

Myönteisimmin tulevaisuuteen suhtaudutaan Viron ja Liettuan maatiloilla. Kaikissa maissa kotieläinten määriä ja peltoalaa suunnitellaan lisättävän. Suuret tilat aikovat lisätä peltoalaa muun muassa vuokraamalla peltoja pienemmiltä tiloilta. Lisäksi tuotantoa aiotaan tehostaa nostamalla tuotos- ja satotasoja. Virossa viljojen satotasoja uskotaan voitavan kohottaa lähivuosien aikana noin 40 prosenttia.

Maatalouden tulot ja
kannattavuus näyttävät paranevan

Kaikissa maissa tuottajahintojen, tulojen, maatalouden kannattavuuden ja toimintaedellytysten uskotaan paranevan nykyisestä. Toisaalta myös tuotantopanoshintojen ennakoidaan nousevan ja tuotannon laatuvaatimusten tiukentuvan EU-jäsenyyden myötä.

Tällä hetkellä sekä ulkomaiset sijoittajat että toisaalta paikalliset jalostajat hyötyvät Baltian maataloustuotteiden raaka-aineiden alhaisista hinnoista. Hinnat ovat kuitenkin nousussa ja tulevat kallistumaan edelleen EU:hun liittymisen myötä. Vaikka raaka-aineiden ja tuotantopanosten hintojen nousu vähentääkin kansainvälistä kilpailukykyä, toisaalta kasvava tuottavuus lisää sitä.

Maitotuotteiden tuonti
todennäköisintä

Tuotannon kasvun myötä olisi teoriassa mahdollista, että maitoa, lihaa ja jopa viljaa tuotaisiin Suomeen. Tämä olisi luontevinta yrityksille, joilla on jo suhteet Baltian maiden raaka-ainetuottajien kanssa.

Lihatuotteiden kohdalla Baltian maissa on enemmän vajetta kuin ylituotantoa. Leipäviljaa Latvia ja Liettua vievät jo nykyisellään. Maitotuotteiden osalta maat ovat vientisuuntautuneita ja maidon tuotanto ylittää kotimaisen käytön.

Baltian elintarviketeollisuuden kasvu suuntautuu todennäköisimmin kuitenkin paikallisille markkinoille, kun tulotason nousu lisää elintarvikkeiden kulutusta. Baltian maat eivät ole ainakaan tähän astisen kehityksen perusteella suurikaan uhka Suomen elintarvikesektorille.

Viime vuonna Suomeen tuoduista elintarvikkeista 0,7 prosenttia tuli Virosta. Liettuan osuus jäi 0,2 prosenttiin ja Latvian 0,1 prosenttiin. Vaikka tuonti kasvaisikin, jää Baltian maiden osuus pieneksi koko elintarviketuonnista.

Selvityksen tilasi vilja-alan yhteistyöryhmä Fingrain ja sen toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto. Viljelijäkysely kohdistettiin maataloustuotteita myyntiin tuottaville tiloille pois lukien pienimmät tilat. Vastaavia viljelijähaastatteluja ei ole aiemmin Baltian alueella tehty.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.