Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Suuri väestölaskenta:
Luoteisosa Venäjän urbanisoitunein alue

Venäjän vuoden 2002 valtakunnallisesta väestölaskennasta on jo aikaisemmin annettu ennakkotietoja, mutta vahvistetut tulokset ovat nyt käytettävissä koko laajuudessaan. Väestölaskenta tehtiin lokakuussa 2002.

Keskustilastokomitean lopullisesti vahvistama Venäjän väkiluku oli 145i164 henkilöä lokakuussa 2002. Tästä väestömäärästä 67,6 miljoonaa (46,6 %) prosenttia oli miespuolisia ja 77.6 miljoonaa (53,4 %) naispuolisia.

Venäjän virallisista asukkaista etnisesti venäläisen väestön määrä on 115,9 miljoonaa eli 79,8 prosenttia. Suurimpana vähemmistöryhmänä ovat 5,6 miljoonaa tataaria, joiden osuus koko väestöstä on 3,8 prosenttia. Monista vähemmistökansallisuuksista määrällisesti merkittävän ryhmän muodostavat lisäksi ukrainalaiset, joita on Venäjällä 2,9 miljoonaa.

Jo ennakkoon arvelluttavina pidetyt etnisyyteen liittyneet kysymykset eivät toimineet.

Keskustilastovirasto joutui myöntämään, että 1,5 miljoonaa Venäjän asukasta jätti ilmoittamatta etnisen alkuperänsä. Kansallisuutensa jätti ilmoittamatta puolestaan 1,3 miljoonaa. Virallisesti maassa pitäisi asua pysyvästi vain 430i000 ulkomaalaista.

Muuta mielenkiintoista väestölaskentatietoa on muun muassa se, että venäläisistä 73,3 prosenttia asuu kaupungeissa ja 26,7 prosenttia maaseudulla. Korkein urbanisoitumisaste on Luoteis-Venäjällä, jossa laskennallisen kaupunkiväestön osuus nousee Pietarin ja Leningradin alueen vaikutuksesta 82,3 prosenttiin. Moskovan väestömääräksi laskenta vahvisti 10,4 miljoonaa asukasta.

Venäläisten koulutustasosta laskenta paljasti, että 19 miljoonalla asukkaalla on akateeminen tai muu ylemmän asteen koulutus. Yllättävää oli sen sijaan se, että 670i000 väestölaskentaan osallistunutta kansalaista ilmoitti olevansa luku- ja kirjoitustaidoton.

Idänkaupan Vientipalvelut 3/2004


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.