Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.2.2009

Venäjän talouskasvu hidastui vuonna 2008

Rosstatin alustavan arvion mukaan Venäjän kokonaistuotanto lisääntyi viime vuonna 5,6 %, kun edellisenä vuonna kasvua oli 8,1 %. Kokonaistuotannon arvo oli 41 500 miljardia ruplaa eli noin 1 100 miljardia euroa. Talouskasvua tuki edelleen kulutuksen nopea lisääntyminen, joka kuitenkin vaimeni 9 prosenttiin tulojen kasvun hidastuessa. Investointien kasvu hiipui alle puoleen vuotta aiemmasta ja oli 10 %. Investointiaste oli 22 %.

Investointikehityksen tuntuva hidastuminen näkyi teollisuustuotannon ja rakentamisen aiempaa hitaampana edistymisenä. Teollisuustuotannon kasvu jäi 2 prosenttiin. Öljyä tuotettiin 488 miljoonaa tonnia, mikä oli vajaan prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaasun tuotanto kasvoi vajaat 2 % ja oli 663 miljardia kuutiota.

Jalostusteollisuuden kasvu hiipui 3 prosenttiin ja tuotanto supistui mm. kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Sähkön tuotanto nousi 2 %. Rakentaminen kasvoi 13 %, mutta asuntorakentamisessa kasvu jäi viiteen prosenttiin.

Positiivisen kulutuskehityksen tukemana vähittäiskaupan kasvu hidastui vain hieman vuonna 2008 ja lisäys oli 13 %.

Talouskehitys heikkeni edelleen tämän vuoden tammikuussa. Rosstatin ennakkotietojen mukaan investoinnit supistuivat 16 % vuotta aiemmasta. Synkät investointilukemat heijastuivat myös rakentamiseen ja teollisuustuotantoon, jotka supistuivat 17 % ja 16 %. Kaivannaistuotanto supistui 4 % lähinnä kaasun vähäisemmän tuotannon vuoksi, mutta jalostusteollisuudessa tuotanto putosi 24 %. Kulutuksen kasvu näyttää jatkuneen tammikuussakin, sillä vähittäiskaupan myynti lisääntyi runsaat 2 %. Näkymiä heikentää kuitenkin reaalitulojen supistuminen sekä työttömyyden lisääntyminen.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-