Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.2.2009

Venäjän ulkomaankauppa hiipui loppuvuodesta

Venäjän tavaraviennin arvo vuonna 2008 oli 470 miljardia dollaria ja tavaratuonnin 290 miljardia dollaria. Sekä vienti että tuonti kasvoivat noin kolmanneksen vuotta aiemmasta ja kauppataseen ylijäämä nousi taas ennätyslukemiin. Loppuvuonna ulkomaankaupan kehitys oli kuitenkin huomattavasti heikompaa, sillä joulukuussa viennin arvo supistui 26 % ja tuonnin arvo 4 % vuotta aiemmasta.

Tuonti IVY-maista supistui yli neljänneksellä ja muu tuonti vajaalla prosentilla. Kauppatase oli ylijäämäinen myös joulukuussa, mutta ylijäämän suuruus oli vain kolmannes vuotta aiemmasta. EU-maiden osuus Venäjän ulkomaankaupasta oli runsaat puolet ja IVY-maiden 15 %. Kiina nousi Saksan ohi Venäjän tärkeimmäksi tuontimarkkinaksi, mutta johtavana vientimaana pysyi yhä Alankomaat. Suomen osuus Venäjän kauppavaihdosta oli 3 %.

Venäjän viennistä lähes 70 % koostui energiatuotteista. Raakaöljyn vientimäärä supistui 6 %, mutta öljytuotteiden ja kaasun vientimäärät kasvoivat hieman. Metallien osuus viennistä väheni 12 prosenttiin. Raakapuun vientimäärä supistui neljänneksellä vuotta aiemmasta ja sen osuus viennin arvosta jäi alle prosentin.

Venäjän tuonnista yli puolet koostui koneista, laitteista ja kulkuneuvoista. Suurin yksittäinen tuoteryhmä oli henkilöautot, joiden osuus tuonnista oli 11 %. Sekä elintarvikkeiden että kemiallisten tuotteiden osuus oli 13 %.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-