Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.2.2009

Venäläiset yritysjohtajat ovat eri maata

Venäläisiä suuryrityksiä johtavat oligarkit, joiden toimintatavassa yhdistyvät kokemukset neuvostoajan vaihtotaloudesta ja nykyajan markkinavoimista, tiivistää Aleksanteri-Instituutin tutkimus “Managers in Russia: Still so different?” venäläisjohtajan perusolemuksen.

Samat ajattelumallit ja käyttäytymiskaavat vallitsevat laajalti myös koko yritysmaailmassa.

Vaikka yritysten toimintaympäristö on muuttunut, ylläpitää johtamiskulttuuri edelleen markkinatalouteen kuulumattomia normeja ja vaihtotalouden suhteita. Siihen kuuluu, että johtajat vierastavat etukäteen annettuja muodollisia sääntöjä ja soveltavat mielummin epävirallisia eettisiä normeja, joissa painottuvat henkilökohtainen lojaalisuus, yritysorganisaation sisäinen solidaarisuus, hyväntahtoinen holhoaminen sekä luottamus liikekumppaneiden kesken.

Tutkimuksen artikkeleissa käsitellään perusteellisesti ja kattavasti verkostojen, sosiaalisen pääoman ja luottamuksen merkitystä johtajille ja johtamiseen erityisesti talouden metropoleissa Pietarissa ja Moskovassa.

Raportin laatimiseen on osallistunut kahdeksan tutkijaa. Professori Raimo Blomin toimittama artikkelikokoelma on julkaistu kirjana, jonka kustantajana ja jakelijana on Aleksanteri-Instituutin yhteydessä toimiva Kikimora Publications.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-