Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.2.2009

Valko-Venäjällä positiivinen talouskehitys tammikuussa

Valko-Venäjän talous voi olosuhteisiin nähden vielä kohtuullisen hyvin. Maan bruttokansantuote kasvoi tammikuussa 4,0 prosenttia vuositasolla ja teollisuustuotannossakin päästiin 1-2 prosentin kasvuun. Vuonna 2007 Valko-Venäjän talous kasvoi 10,0 prosenttia.

Pääomainvestoinneissa kasvu oli vaatimattoman vertailukohdan ansiosta peräti 20 prosenttia. Investointeja kasvattivat viime vuonna muun muassa eritystalousalueille tehdyt investoinnit sekä valtionyhtiöiden yksityistämiset.

Tänä vuonna yksityistämisiä on tarkoitus kiihdyttää ja pääomainvestointeja saattaa kasvattaa etenkin uuden ydinvoimalan rakennustöiden aloittaminen.

Kuluvan vuoden tammikuussa Valko-Venäjän julkinen velka oli 3,7 miljardin dollarin suuruinen. Velkasummaa voi pitää kohtuullisen turvallisena, sillä se vastaa 6,5 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Valko-Venäjä joutuu kuitenkin hakemaan ulkomaista rahoitustukea valtiontalouden vakauttimiseksi, pankkisektorin turvaamiseksi sekä kotimaisen, jo kertaalleen devalvoidun ruplan kurssin turvaamiseksi.

Valko-Venäjälle on tiedossa lainarahaa sekä Venäjältä että kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-