Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.2.2009

Kazakstan korjasi tengen kurssia kertarysäyksellä

Kazakstanin keskuspankki toteutti helmikuun alussa 18 prosentin kertadevalvaation. Heti devalvoinnin jälkeen kansallisen valuutan tengen dollarikurssi heikkeni 122 tengesta 150 tengeen. Kazakstanin valuutta oli ollut kesästä 2007 lähtien kiinnitettynä dollariin vaihtokurssilla 120.

Keskuspankin mukaan dollarikurssin asettuminen tasolle 150 tengea merkitsee uuden markkinatasapainon saavuttamista ja pankki aikoo operaatioillaan puolustaa tätä tasoa sillä varauksella, että valuutta saa liikkua putkessä kolme prosenttia kumpaankin suuntaan.

Devalvaation pääasiallisina perusteina olivat kansallisten valuuttareservien säästäminen sekä kilpailukyvyn säilyttäminen suhteessa Venäjään, joka oli antanut ruplan kesästä lähtien devalvoitua yli 40 prosenttia.

Kazakstanin keskuspankki käytti tengea puolustaessaan syyskuusta lähtien kuusi miljardia dollaria interventioihin valuuttamarkkinoilla.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-