Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.2.2009

Puola yhä ulkomaisten investoijien suosiossa

Puolaan investointivirasto PAIiIZ:in välityksellä tehtyjen suorien sijoitusten arvo nousi viime vuonna 1,5 miljardiin euroon oltuaan 1,3 miljardin euron suuruinen vuonna 2007. Valtaosa PAIiIZ:in tekemistä investointisopimuksissa suuntautui Puolan eritystalousalueille. Virallisia kanavia edenneiden investointien tärkein lähtömaa oli Yhdysvallat.

Amerikkalaiset yhtiöt käynnistivät tai saivat päätökseen 12 investointiprojektia. Seuraavina tulivat saksalaiset ja japanilaiset yhtiöt, joilla oli yhteensä 12 hanketta.

Investointivirasto solmi viime vuonna kaikkiaan 56 projektisopimusta 17 eri maasta olevan yrityksen kanssa.

Keskuspankin mukaan Puolaan tehtiin tammi-marraskuussa suoria ulkomaisia investointeja kaikkiaan 11,2 miljardin euron arvosta ja koko viime vuotta koskeva ennakkoarvio on noin 13 miljardia euroa.

Nykyisessä taloustilanteessa Puolan investointiviranomaiset ovat kuitenkin varovaisia ja ennustavat tässä vaiheessa investointien jäävän tänä vuonna 7-10 miljardiin euroon. PAIiIZ myöntää, että nykyisissä oloissa kansainväliset toimijat ovat ylipäätään varovaisia investoinneissaan ja lisäksi Puolan kilpailu vaihtoehtoisten sijoituskohteiden kanssa on entisestään kiristymässä.

Puolalla on kuitenkin yhä mahdollisuutensa, koska toisaalta monet suuryhtiöt maailmalla hakevat keinoja kustannusten leikkaamiseen. Puolalla on edelleen tarjota edullista ja myös tuottavaa työvoimaa. Samalla myös heikentynyt zloty madaltaa investointikustannuksia.
Viime vuonna suurimmat PAIiIZ:in kautta Puolaan tehdyistä investoinneista vastasivat brittiläinen elintarvikevalmistaja Cadbury, saksalais-japanilainen ADPF ja ranskalainen rakennusalalla toimiva Lafarge.

Cadburyn vuodelle 2008 ajoittuneiden investointien summa oli 256,7 miljoonaa euroa, ASPF:n 150 miljoonaa euroa ja Lafargen 115 miljoonaa euroa.

Jo yksin nämä kolme suurinta tuotannollista investointia synnyttivät Puolaan 2 075 uutta työpaikkaa.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-