Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.2.2009

Viron panostaa viennin tukemiseen

Viron tavaravienti alkoi hiipua viime vuoden lopulla, mutta vuositasolla päästiin silti vielä 5,1 prosentin kasvuun. Viennin kokonaisarvo nousi 132,3 miljardiin kruunuun eli noin 8,4 miljardiin euroon. Tuonti supistui puolestaan samaiset 5,1 prosenttia arvon jäädessä 170,1 miljardiin kruunuun eli noin 10,8 miljardiin euroon.

Tuonnin supistuminen auttoi Viron kauppatasetta ja perinteisesti tuontivoittoisen taseen alijäämä kaventui 29 prosenttia.

Viron hallitus on antanut vientitoiminnalle korkean prioriteetin talouskriisin torjunnassa. Tämän osoittaa se, että valtio ryhtyy luotottamaan vientiyrityksiä ensi alkuun 5,7 miljardin kruunun eli noin 360 miljoonan euron summalla.

Yksittäiselle yritykselle myönnettävän luoton yläraja on 30 miljoonaa kruunua. Lainakelpoisuuden ehtona on, että yrityksen liikevaihdosta vähintään 20 prosenttia tulee vientikaupasta. Valtion luototuksen lasketaan riittävän runsaan tuhannen yrityksen akuutteihin rahoitustarpeisiin.

Viron hallitus päätti myös samalla korottaa vientitakuisiin varatun summan yhdestä miljardista kruunusta kolmeen miljardiin kruunuun elin noin 190 miljoonaa euroon.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-