Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.2.2009

Pohjoismaille ja Baltialle yhteinen sähköverkkosuunnitelma

Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt ovat tehneet yhteisen sähköverkkosuunnitelman, jossa tutkittiin Baltian maiden liittämistä Pohjoismaihin ja Manner-Euroopan sähkömarkkinoihin. Tutkittavina olivat sähkönsiirtoyhteydet Baltiasta Suomeen, Puolaan ja Ruotsiin.

Selvityksessä arvioitiin uusien sähkönsiirtoyhteyksien tuottamia hyötyjä sähkömarkkinoiden näkökulmasta. Kannattavin vaihtoehto olisi rakentaa Suomesta Viroon Estlink 1 -sähkönsiirtoyhteyttä täydentävä Estlink -2 yhteys sekä yhteys Puolasta Liettuaan.

Kolme hyvää vaihtoehtoa

Seuraavaksi kannattavin vaihtoehto olisi rakentaa ainoastaan yhteys Puolasta Liettuaa. Kolmanneksi paras vaihtoehto olisi Puolan ja Ruotsin välisten yhteyksien toteutus. Ruotsista joko Liettuaan tai Latviaan suunniteltua Swedlink-siirtoyhteyttä ei selvityksessä tarkasteltu.
Itämeren alueen siirtoyhteyksien yhtenä vaihtoehtona oleva Suomen ja Viron välinen Estlink 2 -hanke on saamassa EU:lta 100 miljoonan euron tuen.

Elvytyksen tueksi

Tuki on osa laajempaa elvytyspakettia, jonka tavoitteena on piristää taloutta ja samalla tukea strategisia tavoitteita, kuten energian toimitusvarmuutta Baltiassa. Tuen avulla noin 280 miljoonaa euroa maksavan hankkeen aikataulua voitaneen kiristää, jolloin se valmistuisi mahdollisesti jo ennen vuotta 2015.

Suomalainen Fingrid pitää oman investointipäätöksensä keskeisenä ehtona, että Baltian maat ja Viro erityisesti sitoutuvat sähkömarkkinoiden avautumiseen EU:n vaatimusten mukaisesti.

Estlink 2 -hankkeen aikataulun kiristäminen merkitsisi, että markkinoiden avaamisen aikataulua täytyisi Virossa nopeuttaa selvästi.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-