Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.2.2005

Turvattomuus ja pula investointikohteista lisää pääomapakoa Venäjältä

Kommersant-lehti kysyi Venäjän liike-elämän toimeliaisuutta selvittelevän tiedustelunsa yhteydessä erikseen valituilta huippujohtajilta heidän käsityksiään palkansaajia koskevasta luontaisetujen kompensaatiosta, Venäjän pääomapaosta sekä Venäjän vakautusrahaston varojen käyttökohteista.

Luontaisetujen monetarisointia johtajat pitivät periaatteessa hyvänä ajatuksena. Kuitenkin 68 prosenttia vastanneista piti ajankohtaa Venäjän yhteiskuntaolojen kannalta liian varhaisena. Toisaalta taas 27 prosenttia piti uudistusta kiireellisenä.

Venäjän pääomapako oli toinen kuuma aihe. Venäjän keskuspankin alustavien laskelmien mukaan yksityinen sektori olisi viime vuonna siirtänyt laillisesti 7,8 miljardin varat ulkomaille. Summa on nelinkertainen vuoteen 2003 verrattuna.

Huippujohtajista 39 prosenttia nimesi yksilöidysti Jukos-tapauksen pääomapaon tärkeimmäksi syyksi. Lisäksi 47 prosenttia vastanneista syytti yleisesti yksityisen omaisuuden heikkoa turvaa Venäjällä.

Liike-elämän kärki ei liioin odota muutosta pääomapakoon. Vastanneista 58 prosenttia odottaa rahavirtojen suuntaavan ulkomaille viime vuotiseen tahtiin ja 42 prosenttia arvelee pääomapaon jopa kiihtyvän.

Pääomapaon jatkumista johtajat perustelevat lähinnä kahdella syyllä. Vastanneista 72 prosenttia piti perimmäisenä syynä koko kansan yleistä epäluottamusta valtion instituutioita kohtaan. Toisaalta 28 prosenttia perusteli pääomapakoa kotimaan rajoittuneilla investointimahdollisuuksilla.
Venäjän vuoden 2004 alussa perustettu vakautusrahasto on karttunut jopa odotettua paremmin. Tämän hetkisten tietojen mukaan sen arvo vastaisi 4,1 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Lähes kaikki yritysjohtajat katsoivat, ettei varoja pitäisi makuutta, vaan käyttää johonkin hyödylliseen. Selvä 57 prosentin enemmistö ehdotti varoja käytettäväksi sellaisiin valtion investointihankkeisiin, jotka toisivat Venäjälle rahaa ulkomailta. Vastanneista 35 prosenttia ehdotti puolestaan, että rahoilla maksettaisiin etuajassa pois ulkomaisia lainoja, koska tämä parantaisi Venäjän rahoitusoloja.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.