Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.2.2005

Kartellivirasto valmistelee muutoksia Venäjän kilpailulakiin

Venäjällä valmistellaan muutoksia nykyiseen kilpailulainsäädäntöön. Kartelliviraston lakiesitys menee lähiaikoina hallituksen käsittelyyn. Esitykseen odotetaan jo tässä vaiheessa muutoksia, koska se rikkoo kilpailua valvovien eri viranomaistahojen aikaisempia reviirirajoja. Lakiesitys nähdään ongelmalliseksi etenkin luonnonvarojen sektorilla.

Kilpailua sääntelevästä lakiesityksestä kannattaa tässä vaiheessa todeta pari oleellista muutosta, jotka koskevat määräävää markkina-asemaa.

Esityksen mukaan yksittäinen yritys tulisi määräävään markkina-asemaan, jos sen osuus tuote- tai palveluryhmässä ylittäisi 50 prosentin rajan. Pankki- ja rahoitusalan yrityksiä tämä ei kuitenkaan koskisi. Tällä hetkellä määräävän aseman rajana on 65 prosentin markkinaosuus.

Lakiehdotus ottaa kantaa myös markkinoiden johdossa olevien yritysten yhdessä saavuttamaan asemaan. Muutoksen jälkeen myös enintään kolmen yrityksen yhteinen yli 50 prosentin osuus johtaisi määräävään markkina-asemaan myös erikseen jokaisen joukkoon kuuluvan tapauksessa.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.