Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.2.2005

Itätransito kasvoi lähes viidenneksen

Viime vuosi oli Suomelle erinomainen itään suuntautuvissa transitokuljetuksissa. Tonnimääräisesti idän rahtiliikenne kasvoi 28 prosenttia, kun länteen suuntautuneissa kauttakulkukuljetuksissa tapahtui yhdeksän prosentin vähennys. Rahtiliikenteessä Venäjälle ja muualle IVY-alueelle painottuivat merikuljetukset ja maantiekuljetukset rautatiekuljetusten osuuden jäädessä vähäiseksi.

Rautatiekuljetusten volyymi olikin päinvastaisessa liikenteessä eli Suomen kautta länteen menevissä rahdeissa.

Meriliikenteessä itätransiton tonnimäärä nousi 2,63 miljoonaan tonniin, missä oli 19,5 prosentin lisäys edellisvuoteen verrattuna. Meritransiton kokonaismäärästä Itäkuljetusten osuus oli 46,8 prosenttia.

Rautateiden transitokuljetuksissa itäliikenteen osuus oli vain 7,3 prosenttia, mutta myös rautateillä päästiin liikenteessä 15,9 prosentin kasvuun volyymin noustessa 0,23 miljoonaan tonniin.

Tieliikenteessä transitokuljetukset suuntautuivat lähes kokonaan itäsuuntaan. Itärahtien osuus oli 96,1 prosenttia transiton 2,59 miljoonan tonnin kokonaisvolyymista. Maantiekuljetukset saivat oman osuutensa kasvusta, sillä niiden tonnimäärä lisääntyi 17,1 prosenttia.

Suomen koko transitoliikenteen kasvuksi Tilastokeskus sai 28 prosenttia. Se huomauttaa kuitenkin, että teknisten tilastointiongelmien takia osa kuljetuksista kertautuu eri kuljetusmuotoja koskevissa luvuissa.

Koska pääosa Suomen kautta kulkevasta transitoliikenteestä saapuu meille ja lähtee meiltä satamien kautta, on meritransiton määrä lähellä transitokulketusten todellista kokonaismäärää.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.