Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.2.2005

Suomi yhä kilpailukykyinen itäkuljetuksissa

Nopeus, joustavuus, turvallisuus ja laivayhteydet ovat Suomen satamien kautta kulkevan reitin vahvuuksia EU:n ja Venäjän välisessä tavaraliikenteessä, todetaan liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä.

Siinä vertailtiin neljää pääkuljetusreittiä: Berliinin ja Moskovan välistä maantie- ja rautatieyhteyttä sekä Venäjän ja Baltian, Baltian ja Suomen satamien reittejä. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin EU:n ja Kaukoidän välisiä kuljetuksia.

Tuonni ja viennin odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä

Energiatuotteita lukuun ottamatta EU-maiden tuonti ja vienti Venäjälle ja IVY:n muille talousalueille kolminkertaistuvat vuoteen 2030 mennessä, selvityksessä arvioidaan. Myös Suomen viennin Venäjälle odotetaan kasvavan saman verran.

Suomella on useita mahdollisuuksia vahvistaa markkinaosuuttaan kuljetuksissa. Näitä ovat muun muassa Suomen reittiin liittyvien pullonkaulojen poistaminen Suomessa ja Venäjällä sekä rajamuodollisuuksien nopeuttaminen. Erityisen tärkeänä pidetään E18-tien valmistumista sekä Lahden ja Vainikkalan välisen radan perusparannusta.

Suomen reitti soveltuu arvokkaiden
ja herkkien tuotteiden kuljetuksiin

Tutkimuksessa todetaan Suomen reitin olevan kilpailukykyisin arvokkaiden tai herkästi pilaantuvien tuotteiden kuljetuksissa, Nämä tavaralajit vaativat varmoja, nopeita ja joustavia kuljetuksia. Helppoon massakäsittelyyn soveltuvat bulkkituotteet kulkeutuvat puolestaan Suomen kanssa kilpaileville reiteille.

Suomen infrastruktuurin vahvuuksia ovat tällä hetkellä esimerkiksi paras linjaliikenne Pohjoismaiden, Puolan ja Länsi-Euroopan pääsatamiin. Suomen satamat ovat myös tehokkaita ja turvallisia. Jäänmurtopalvelut takaavat kuljetusten toimivuuden vaikeissakin oloissa.

Lisäksi Suomesta on hyvät maaliikenneyhteydet Venäjälle ja sieltä jatkuville euraasialaisille yhteyksille. Esimerkiksi Trans-Siperian radan kansainvälisestä konttiliikenteestä yli 90 prosenttia suuntautuu Suomen reitille. Reitin puutteina ovat kuitenkin E18-moottoritien keskeneräisyys, ratakapasiteetin lähes täysi käyttö jo nyt sekä Venäjän puolella olevien teiden ruuhkautuneisuus ja huono kunto.

Baltian satamat
pahimmat kilpailijat

Suomen reitin kovin kilpailija EU:n ja Venäjän välisissä kuljetuksissa on Baltian satamien reitti. Baltian maiden satamakapasiteetti on riittävä, satamat ovat normaalitalvina auki läpi vuoden, tie- ja rataverkko palvelevat tavaraliikennettä hyvin ja satamien toiminta on turvallista.

Saksan ja Puolan maareitti Venäjälle on monessa mielessä ongelmallinen, vaikka reittiä parannetaan kaiken aikaa. Yhteytenä se kuitenkin yhdistää neljän maan pääkaupungit sekä maiden muut ydinalueet. Se on myös reiteistä lyhin, mutta tällä hetkellä kuljetuksia hidastavat aikaa vievät rajanylitykset.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.