Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.2.2005

Kaakkois-Suomeen Venäjä-hankkeiden riskirahasto

Kaakkois-Suomen pk-yritysten Venäjän toimintaa varten perustetaan riskirahasto. Pitkään valmisteltu pilottihanke on varmistumassa kun se sai myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan komissiolta.

Uusi Luoteis-Venäjä -rahasto saa EU:n Interreg III A -ohjelmasta 1,4 miljoonaa euroa ja kauppa- ja teollisuusministeriöltä on tiedossa 2,4 miljoonan euron kansallinen rahoitus. Loput perustamisvaiheen 1,5 miljoonan euron rahoitustarpeesta pyritään hankkimaan alueen kunnilta.

Pilottirahaston tavoitteena on kehittää pk-yrityksille Venäjään erikoistunut toimintakonsepti ja rahastomalli, joka mahdollistaa jatkossa myös yksityisen rahan mukaan tulon pääomasijoitustoimintaan. Yksityisten sijoittajien osuus voi nousta vähitellen 30 prosenttiin.

Rahasto voi sijoittaa pk-yrityksiin vuoden 2008 joulukuun loppuun saakka. Sijoitukset tehdään suorana pääomana ja pääomalainoina. Rahaston tekemän yksittäisen sijoituksen määrä on pääsääntöisesti 100 000-200 000 euroa, mutta enimmäismäärä voi nousta aina 500 000 euroonkin.

Hanketta vetää tässä vaiheessa Imatran Seudun Kehitysyhtiö.

Kaakkois-Suomen seitsemän yrityspalveluorganisaation alueella on useita kymmeniä pk-yrityksiä, jotka suunnittelevat tai harkitsevat liiketoimintaa Venäjällä, mutta tarvitsevat siihen riskinjakajia.

Potentiaalisia kohdeyrityksiä on muun muassa metalli-, metsä-, muovi- ja kertapakkausteollisuudessa, matkailualalla, ict-alalla sekä kaupallisissa palveluissa.

Ainakin yksi erikoiskohde tuleville sijoituksille on Imatra-Svetogorsk Twin City:n teollisuuskylä Svetogorskin puolella.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.