Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
17.2.2005

Viron vähittäis-kauppamyynti viime vuonna 40 miljardia kruunua

Virossa koko vähittäiskauppasektori, torikauppa mukaan lukien, kasvoi viime vuonna 15,6 prosenttia myynnin noustessa 40 miljardiin kruunuun. Varsinaisen vähittäiskauppa-alan yritysten yhteenlaskettu myynti oli 31,5 miljardia kruunua eli 16,8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2003.

Äripäev-lehden vuosiyhteenvedon mukaan vähittäiskaupan myynnin kasvuhuippu saavutettiin toisella vuosineljänneksellä, minkä jälkeen myynti alkoi hidastua vuoden loppua kohden.

Vähittäiskaupan yritysten yhteenlaskettu bruttovoitto oli 1,6 miljardia kruunua. Bruttovoiton suhde nettomyyntiin oli 4,1 prosenttia. Yritysten myyntikate oli keskimäärin 19 prosenttia. Kaupan liiketoiminnallinen jalostusarvo oli puolestaan 3,7 miljardia kruunua.

Vuoden lopussa alan yritysten varastojen arvo oli 14,2 miljardia kruunua, mikä oli joulumyynnin ansiosta hieman vähemmän kuin viimeisen vuosineljänneksen alussa. Varastojen kiertonopeus oli alalla vuonna 2004 keskimäärin 36 päivää.

Idänkaupan Vientipalvelut 2.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.