Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Helsingin ja Pietarin nopean
junayhteyden selvitystyöt käynnissä

Vuosia vireillä ollut Helsingin ja Pietarin välinen nopea junayhteys on saamassa uutta vauhtia. Suomen ja Venäjän rautatieviranomaiset ovat aloittaneet yhteiset tekniset selvitykset koskien radanparannustöitä, rajamuodollisuuksien nopeuttamista sekä kalustohankintoja.

Suomen osalta selvitystyötä on tehnyt työryhmä, joka jo tässä vaiheessa toteaa, ettei tavoitteiden mukaiselle junayhteydelle ole teknisiä esteitä. Rataosuuden kokonaispituus on 456 kilometriä, josta 283 kilometriä on Suomen ja 173 kilometriä Venäjän puolella.

Ratahanke vaatii vielä rahoituspäätökset sekä Suomen että Venäjän osalta. Mikäli ne syntyvät tavoiteaikataulussa, saadaan junayhteys parhaimmillaan käyttöön vuonna 2009.

Uusi junayhteys lyhentäisi Helsingin ja Pietarin välisen matka-ajan kolmeen ja puoleen tuntiin nykyisestä yli viidestä tunnista.

Rataosuudella on tarkoitus liikennöidä kallistuvarunkoisella nopealla junayksiköllä. Junan ja radan tulee mahdollistaa 200 kilometrin tuntinopeus. Junayksikössä olisi ohjaamot molemmissa päissä, joten aikaa vievät veturin vaihdot jäisivät pois. Junan teknisiin vaatimuksiin sisältyy myös kaksi eri virtalaitteistoa Suomen ja Venäjän erilaisia verkkojännitteitä silmällä pitäen.

Matka-aikaa on tarkoitus lyhentää myös rajamuodollisuuksia tehostamalla. Tämä tarkoittaa kaiken tulli- ja rajatoiminnan hoitamista junan liikkuessa. Suomen puolella tehdään jo nytkin tarkastukset Kouvolan ja Vainikkalan välillä.

Nopea yhteys
vähentää yöpymistarpeita

Matka-aika lyhenee noin puolella tunnilla jo ennen nopean junayhteyden valmistumista, koska Lahden oikorata saadaan käyttöön vuonna 2006. Nykyisellä radalla ja kalustolla ei kuitenkaan voida päästä alle neljän ja puolen tunnin matka-ajan, kertoo VR:n henkilöliikenteen markkinointipäällikkö Antti Jaatinen.

Antti Jaatinen pitää kuitenkin kahden tunnin ajansäästöä edestakaisella matkalla oleellisena. Se ratkaisee monessa tapauksessa sen, ettei liikematkustajan tarvitse yöpyä matkakohteessa. Uuden junan sisustuksesta, kalustuksesta ja palveluista ei ole vielä suunnitelmia, mutta ratkaisuissa otetaan huomioon muun muassa työmatkalla olevien tarpeet.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2004

Helmikuun muut uutisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.