Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Suomi oli Venäjän yhdeksänneksi
tärkein kauppakumppani viime vuonna

Venäjän ulkomaankaupan kokonaisarvo nousi viime vuonna 191,1 miljardiin dollariin. Kauppa kasvoi tasan neljänneksellä vuoteen 2002 verrattuna. Viennin arvo oli 133,7 miljardia dollaria, josta öljyn osuus oli 76,3 miljardia. Tuonti oli selvästi pienempi jääden 57,4 miljardiin dollariin. Kasvutahti oli kuitenkin sama sekä viennin että tuonnin kohdalla. Vienti kasvoi tilastokomitean mukaan 25,3 prosenttia ja tuonti 24,3 prosenttia.

Kauppa IVY:n ulkopuolelle oli suuruudeltaan 157 miljardia dollaria ja sen osuus Venäjän koko kauppavaihdosta oli 82,2 prosenttia. Viennissä näiden maiden osuus oli 84,7 prosenttia. Vienti painottui öljy- ja muihin energiatuotteisiin, sillä niiden osuus oli 59,9 prosenttia. Niiden viennin arvo nousi 32,9 prosenttia.

Tuonnissa IVY:n ulkopulisten maiden osuus oli 76,3 prosenttia. Tuonti IVY:n ulkopuolelta lisääntyi 21,6 prosentilla 43,8 miljardiin dollariin.

Saksa oli viime vuonna Venäjän tärkein läntinen kauppakumppani 18,5 miljardin dollarin kauppavaihdolla. Toisella sijalla oli Kiina jo selvästi pienemmällä 11,7 miljardin dollarin vaihdolla. Muut Venäjän-kaupan kärkimaat olivat Italia (10,9 mrd), Alankomaat (10,0 mrd), Yhdysvallat (7,1 mrd), Britannia (6,3 mrd), Sveitsi (6,3 mrd), Puola (6,3 mrd), Suomi (6,2 mrd) ja Ranska (5,8 mrd).
IVY-maiden kauppavaihto Venäjän kanssa oli arvoltaan 34,1 miljardia dollaria kasvaen siten 31,8 prosenttia. Kauppa oli Venäjälle vientivoittoista, mutta tuonti kasvoi kuitenkin vientiä enemmän.

Öljy- ja energiatuotteiden jälkeen tärkeimmät vientialat olivat metallit ja metallituotteet sekä kemiantuotteet. Niidenkin viennin arvo kasvoi, mutta suhteellinen vientiosuus supistui öljyn ja maakaasun hurjan vienninkasvun vaikutuksesta.

IVY:n ulkopuolelta tapahtunut tuonti kohdistui varsin yksipuolisesti muutamiin harvoihin tuotealoihin. Koneiden ja laitteiden tuontiosuus oli viime vuonna 40,8 prosenttia, elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden 21,2 prosenttia ja kemiantuotteiden 18,5 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2004

Helmikuun muut uutisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.