Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Venäjän arvopaperimarkkinoiden
kokonaisarvo 230 miljardia dollaria

Venäjän arvopaperimarkkinoiden kapitalisointiarvo nousi viime vuoden lopussa 230 miljardiin dollariin. Tästä summasta valtaosa koostui pörssiosakkeista, joiden markkina-arvo oli Venäjän arvopaperikomission tammikuun puolivälissä julkistaman tiedon perusteella 212 miljardia dollaria.

Arvopaperikomission puheenjohtaja Igor Kostikov luonnehti arvopaperimarkkinoiden arvoa suhteellisesti ottaen suureksi, kertoo uutistoimisto Rosbalt. Markkinoiden kapitalisointiarvo edustaa Kostikovin mukaan noin 45 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on kova luku esimerkiksi Saksaan ja Ranskaan verrattuna.

Puheenjohtaja Kostikov piti Venäjän arvopaperimarkkinoiden suurena puutteena niiden vähäistä likviditeettiä. Pahin ongelma on kuitenkin osakkeenomistajien riittämätön turva, mikä pitää menestyneet ja kasvuhakuiset keskisuuret yritykset edelleen poissa pörssistä. Keskisuurten yritysten johdolla on yleensä myös suuri osakeomistus omassa yhtiössään, eikä se halua vaarantaa osakepottiaan niin kauan kuin yksityiseen omistukseen liittyy epävarmuustekijöitä.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2004

Helmikuun muut uutisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.