Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Baltian maat NIB:n jäseniksi
vuoden 2005 alusta

Baltian maat on hyväksytty Pohjoismaisen investointipankin NIB:in jäseniksi. Jäsenyyttä pidetään yhtenä ratkaisevana askeleena Baltian maiden integroitumisessa koko pohjoismaiseen talousyhteisöön.

Pohjoismaiden pääministerien viime kesäkuussa vireille panema laajentumishanke on edennyt ripeästi. Viro, Latvia ja Liettua liittyvät NIB:iin tammikuun 1. päivä 2005. Laajentuminen on vaatinut investointipankin perustamissopimuksen ja johtosäännön uudistamista.

Viro, Latvia ja Liettua liittyvät NIB:iin yhdenvertaisina jäseninä Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kanssa. Investointipankki tarjoaa nyt kahdeksaan kasvaneelle jäsenkunnalleen yhteisen finassi-instituution, joka tukee alueen talouskasvua rahoittamalla maiden ja alueen rajat ylittäviä investointihankkeita.

Baltian maiden liittyminen NIB:iin vahvistaa osaltaan Itämeren alueen taloudellista kehitystä ja yhteistyötä. Vahva investointipankki luo uusia mahdollisuuksia alueen sisämarkkinoiden kehittymiselle sekä lisää myös alueen kansainvälistä kiinnostavuutta.

Pohjoismainen investointipankki NIB on jäsenmaiden keskinäinen finanssi-instituutio, jonka pääkonttori on Helsingissä. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia hankkeita sekä Pohjoismaissa että kolmansissa maissa. Rahoituskohteista etusijalla ovat infrastruktuuriin ja teollisiin hankkeisiin liittyvät investoinnit. Baltian maat ovat jo aiemmin olleet suosituimmuusasemassa ympäristöhankkeiden rahoituksessa, Barentsin rannikkoalueiden ohella.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2004

Helmikuun muut uutisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.