Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Vahva loppuvuosi nosti Liettuan
talouskasvun 8,9 prosenttiin

Liettua ylsi viime vuonna tilastoviraston ennakkotiedon mukaan peräti 8,9 prosentin talouskasvuun. Kasvutahti oli siten kovinta Liettuan koko nykyisen itsenäisyyskauden aikana. Talouskasvua vauhditti etenkin viimeinen vuosineljännes, jolloin vuosikasvu hyppäsi 10,6 prosenttiin.

Liettuassa on nyt jatkunut erinomainen talouskehitys vuodesta 2002, jolloin bruttokansantuote kasvoi 6,8 prosenttia.

Tilastoviraston mukaan jalostusarvo parani viime vuonna lähes kaikilla tuotantosektoreilla. Tähän suurin vaikutus oli avainaloilla eli tehdasteollisuudella, rakennusalalla sekä tukku- ja vähittäiskaupalla.

Liettuan kansantulo per capita oli viime vuonna 15 879 litiä eli 9,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002. Liettualaisten reaaliansiot kasvoivat puolestaan 7,8 prosenttia. Vuonna 2002 jouduttiin tyytymään 3,8 prosentin ansiokehitykseen. Tilastoviraston mukaan reaalipalkkojen tuntuva nousu johtui kuluttajahintojen alentumisesta.

Keskimääräiset bruttoansiot olivat viime vuonna 1 056 litiä kuukaudessa. Ansioiden kokonaissumma nousi 4,1 prosenttia, mutta esimerkiksi julkisella sektorilla päästiin viiden prosentin ansiotason kasvuun. Julkisilla aloilla myös keskipalkka oli yleistä tasoa parempi eli 1 190 litiä.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2004

Helmikuun muut uutisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.