Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Venäjän ja Puolan vienti
vetää yhä hyvin

Suomen kokonaisvienti supistui tammi-marraskuussa kolme prosenttia, selviää tullin uusimmasta maajohtaisesta ulkomaankauppatilastosta. Marraskuussa vienti romahti vuositasolla peräti 22 prosenttia, mutta tämä johtui osaksi vuoden 2002 marraskuun tavanomaista suuremmasta viennistä. Vuotta aikaisemmin vienti kohosi muun muassa sähkötekniikan viennin ja alustoimitusten ansiosta korkeimpaan arvoonsa sitten vuoden 2000 lokakuun.

Suomen itävienti jatkoi sen sijaan tasaista kasvuaan. Venäjän-vientimme arvo nousi tammi-marraskuussa 3,14 miljardiin euroon kasvaen siten yhdeksän prosenttia. Venäjän vientiosuus nousi samalla jo 7,4 prosenttiin. Kauppataseen vaje kuitenkin kasvoi, sillä tuonti Venäjältä kasvoi 23 prosenttia.

Baltian vienti supistui

Baltiassa Viro oli edelleen tärkein vientikohteemme. Viron vientimme nousi yhdentoista ensimmäisen kuukauden aikana 1,04 miljardiin euroon. Viennin arvossa oli vuositasolla yhdeksän prosentin vähennys. Tulokseen vaikuttaa kuitenkin Suomen ja Viron välisen kaupan rakenteelliset muutokset, jotka johtuvan yritystoiminnan integroitumisesta.

Liettuassa ja Latviassa vientimme hieman taantui. Liettuan-vienti väheni neljä prosenttia ja Latvian kohdalla tapahtui kolmen prosentin supistus.

Suomen kauppataseen kannalta Liettuan ja Latvian toiminta oli sinänsä kannattavaa. Liettuan tapauksessa kauppatase muodostui 160 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja Latvian kohdalla päästiin 215 miljoonaan euroon. Viron-kaupassa ylijäämä oli vain 96 miljoonaa euroa.

Kauppakumppanuus
Puolan kanssa vahvistui

Puola vahvisti edelleen asemaansa Suomen kauppakumppanina. Tammi-marraskuussa vienti nousi 797 miljoonaan euroon, mikä merkitsi yhdeksän prosentin kasvua. Puolan-kauppamme oli myös kansantaloudellisesti edullista, sillä kauppataseen ylijäämä nousi 468 miljoonaan euroon.

Ukrainan merkitys
kasvussa

Kannattaa todeta myös Ukrainan merkityksen kasvu. Vienti Ukrainaan lisääntyi tammi-marraskuussa vuositasolla seitsemän prosenttia. Ukrainan-viennin arvo oli jo 182 miljoonaa euroa, joten se lähestyi jo 233 miljoonan arvoista Liettuan vientikauppaamme.

Koko Baltian ja KIE-maiden muodostamalla markkina-alueella vientimme kuitenkin supistui kahdella prosentilla. Baltian maiden ohella takapakkia tuli Bulgariassa ja Sloveniassa.

Suomen vienti Baltiaan, KIE-maihin, Venäjälle ja Ukrainaan oli joulukuuhun mennessä arvoltaan 6,44 miljardia euroa. Itäisen Euroopan yhteenlaskettu osuus kokonaisviennistämme oli 15,2 prosenttia eli selvästi enemmän vientimme koko Amerikan mantereelle.

Vertailumielessä voi vielä todeta, että Kiinan-vientimme arvo oli tammi-marraskuussa 1,11 miljardia euroa. Vienti kasvoi vuositasolla kolme prosenttia ja Kiinan osuus koko viennistämme nousi 2,6 prosenttiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 2/2004

Helmikuun muut uutisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.