Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

20.12.2006

Venäjän metsälain soveltamisessa alkuhankaluuksia

Venäjän uuden metsälain käsittely on saatu päätökseen. Laki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Lain soveltamisen pelätään ontuvan, koska asiantuntijoiden mukaan metsälaki vaatii vielä tuekseen suuren määrän täydentävää oheislainsäädäntöä.

Uuden metsälain perusperiaatteena on, ettei metsäalueita saa myydä, vaan ne pitää vuokrata. Vuokraaminen taas tapahtuu pitkäaikaisilla sopimuksilla, joihin sisältyy investointivelvoitteita.
Vuokraoikeudet myönnetään huutokauppojen perusteella ja samalla luovutaan tarjouskilpailuista, joihin on usein liittynyt väärinkäytöksiä tai muita epäkohtia.

Selvä muutos aikaisempaan verrattuna on myös se, että paikalliset viranomaiset saavat nyt enemmän päätäntävaltaa metsäresurssien hallinnoinnissa. Tätä metsäalalla pidetään edistysaskeleena, koska alueelliset viranomaiset tuntevat liittovaltiota paremmin paikalliset olosuhteet ja myös toimijat.

Samalla metsälain uskotaan johtavan alalla rakenteellisiin muutoksiin. Raakapuumarkkinoille saattaa ilmaantua pääomiensa kera suuria finanssi- ja teollisuusryhmittymiä.

Idänkaupan Vientipalvelut 12.2006. Sisältö.

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.