Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

20.12.2006

Pk-yritysten arvostus kasvoi Puolan osake-markkinoilla

Marraskuussa Keski- ja Itä-Euroopan osakemarkkinat jatkoivat nousuaan sijoittajien positiivisen mielialan myötävaikutuksesta. Nousua tosin jarrutti huomattavasti keskittyminen muutamiin suuryrityksiin samalla kun valtaosa markkinoista liikkui sivusuunnassa tai jopa laski hieman.

Puolassa korkealle arvostetut suuret pankit saavuttivat uuden huipputason, PKO-pankin yltäessä jopa 12 prosentin kurssinousuun. Raaka-ainesektorin yritykset liikkuivat sen sijaan vaihtelevasti ja esimerkiksi kuparintuottaja KGHM:n kurssi laski seitsemän prosenttia.

Puolan pienet ja keskisuuret yritykset jatkoivat nousuaan paikallisten rahastojen sijoitusten sekä uusien sijoitustuotteiden markkinoille tuomisen myötä. Trigon Capitalin Keski- ja Itä-Euroopan Rahasto nousi 1,7 prosenttia ja päätti kuukauden tähän asti korkeimmalla tasolla 16,69 eurossa.

Trigonin salkunhoitajien mukaan Puolan makrotalousluvut kertovat edelleen jatkuvasta, huomattavasta kasvusta ja samalla myös inflaatiopaineet ovat vähäisiä. Lokakuussa teollisuustuotannon kasvu oli 15 prosenttia.

Suuret puolalaiset pankit ovat edelleen yliarvostettuja ja yleinen suuryhtiöiden sekä indeksien suosio tekevät riski-tuottosuhteesta epäsuotuisan. Trigonin analyysien perusteella paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta löytyy kuitenkin runsaasti sijoitusmahdollisuuksia. Pk-yritykset lisänneet arvostustaan Puolan osakemarkkinoilla.

Idänkaupan Vientipalvelut 12.2006. Sisältö.

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.