Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.12.2005

Venäjän verolakiuudistus ylitti odotukset
- tulossa on 800 muutosta

Venäjän verolaki muuttuu olennaisesti ensi vuoden alusta lukien, sillä siihen tulee peräti 800 lainmuutosta. Verojen uusi maksujärjestelmä astuu voimaan jo 1.1.2006, joten siihen on heti ryhdyttävä valmistautumaan, kehottaa Asianajotoimisto Turkki Kokko Heliön lakimies Irina Shulpina.

Kaikki Venäjällä toimivat yritykset joutuvat käymään läpi vaikean siirtymäajan, mutta osa muutoksista koskee ainoastaan ulkomaisia yhtiöitä.

Yhden verolain muutoksen perusteella niiden ulkomaisten yritysten, joilla on Venäjän alueella alayksiköitä, on itse valittava se alayksikkö, jonka verorekisteröintipaikan veroviranomaiselle ne tekevät veroselvityksen ja maksavat verot kaikista Venäjän alueella olevien alayksiköiden operaatioista. Tästä valinnasta alayksiköiden on kirjallisesti ilmoitettava federaation alueella olevan sijaintipaikkansa veroviranomaiselle.

Irina Shulpinan mukaan monet lainmuutokset ovat niin suuria, että ne saattavat johtaa yritysten kauppa- ja liikesuhteiden uudistamiseen.

Tammikuun alusta erimerkiksi kaikki yritykset siirtyvät järjestelmään, jossa veroperuste määräytyy tavaroiden lähetyksen ja palvelujen toimitusajankohdan mukaan. Aiemmin arvonlisävero laskettiin lähetettävistä tavaroista lähetyspäivän mukaan ja maksusta laskettava arvonlisäveron peruste määräytyi maksuhetken mukaan.

Tulevat lainmuutokset saattavat olla epäedullisia niille yrityksille, joissa nykyään käytetään arvonlisäveron maksamiseen perustetta maksuhetken mukaan. Näiden osalta lähetyshetki ei voi olla samaan aikaan kuin maksuajankohta. Tällaisten yritysten on siirrettävä omia pääomavaroja uuteen suuntaan tai otettava vierasta pääomaa arvonlisäveron maksamiseen, taikka sitten siirryttävä käyttämään ennakkomaksuvelvollisuutta sopimuksissa.

Vuoden alusta myös veronpidätysmekanismia muutetaan siten, että arvonlisäveron vähennysoikeutta varten riittää pelkkä kuljetusasiakirja, eikä kauppalaskua tarvita. Tämä johtaa siihen, että väärien arvonlisäveron pidätysten määrä kasvaa.

Epärehellinen ostaja voi maksusta riippumatta tehdä arvonlisäveropidätyksen. Koska arvonlisävero lasketaan tavaroiden tai palvelujen maksun saamisesta riippumatta, valtio käytännössä siirtää vastuun myyjälle. Irina Shulpina kertoo verolain muutoksen tuovan myös verovapauksia. Eräät alat, kuten esimerkiksi romumetallien kierrätys ja notaaritoimet vapautetaan kokonaan arvonlisäverosta.

Idänkaupan Vientipalvelut 12.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.