Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.12.2005

East Partners:
Nyt kannattaa seurata Ukrainaa

”Venäjän ohella suomalaisyritysten pitäisi harkita myös muita itäisen Euroopan markkinoita, sillä toimimalla useammalla markkinalla yritykset voivat hajauttaa maariskiään”, painottaa East Partnersin perustajaosakas, tekniikan tohtori Antti Saarnio.

Mielenkiintoisena vaihtoehtona Saarnio näkee miltei 50 miljoonan asukkaan Ukrainan. Samalla kun Ukrainan talouskasvu on Venäjää nopeampaa kilpailu on vielä monilla aloilla selvästi vähäisempää. Vuosi sitten tapahtuneen Oranssin vallankumouksen jälkeen tehdyt muutokset näkyvät Heritage Foundationin vuosittain julkaisemassa taloudellista vapautta mittaavassa indeksissä, jossa Ukraina harppasi vuodessa 20 maan ohi. Ohitettujen joukossa on mm. Venäjä, joka putosi 10 sijaa.

Ukrainan vähittäiskauppa
kehittyvien markkinoiden kärkijoukossa

EU tunnustikin Ukrainan kehityksen muutama päivä sitten myöntämällä sille markkinatalousmaan statuksen. Ukrainan markkinoiden houkuttelevuutta kuvaa hyvin sekin, että amerikkalainen konsulttiyritys arvioi syksyllä maan vähittäiskauppamarkkinan kolmanneksi mielenkiintoimmaksi kehittyvistä markkinoista heti Intian ja Venäjän jälkeen.

Tähän mennessä suomalaisyritykset ovat kuitenkin tehneet suoria investointeja Ukrainaan vain vajaalla kymmenellä miljoonalla eurolla, joka on noin puoli prosenttia Venäjälle investoidusta kahdesta miljardista eurosta ja kymmenesosa ruotsalaisyritysten Ukrainaan suuntaamista suorista investoinneista.

Sinänsä Ukrainan, jonka kansantuote on vuosituhannen vaihteesta kasvanut noin 50%, olisi voinut kuvitella herättävän Suomessa laajempaa kiinnostusta.

Ukrainassa, samoin kuin muuallakin itäisessä Euroopassa, menestyminen edellyttää Saarnion mukaan perusasioista huolehtimista. Oikein mitoitetut tavoitteet ja panostukset edellyttävät selkeän kuvan luomista markkinoista.

Vaikka kilpailu on usein vähäisempää kuin kypsillä markkinoilla, organisaatio ja markkinointi on mitoitettava markkinakokoa vastaavaksi. Itä-Euroopan liiketoimintakulttuuri on nuorta, ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä osaavien ja luotettavien henkilöiden merkitys korostuu.

Paikallisisiin rekrytointeihin kannattaakin paneutua, sillä yksityiskohtien tunteminen liiketoiminnassa on tärkeää. Lopuksi Saarnio korostaa sitkeyttä. Perheyhtiöt ovat perinteisesti menestyneet hyvin Itä-Euroopassa osin, koska niiden johto on usein valmis pitkäjänteiseen toimintaan ja siten valmis sietämään alkuvaiheelle tyypillisiä negatiivisiakin yllätyksiä.

East Partnersin Saarnio kertoo noudattavan näitä oppeja omassa toiminnassaan samoin kuin auttaessaan länsimaisia yrityksiä ja investoijia menestymään Itä-Euroopan markkinoilla. Yhdistämällä kansainvälisen liikkeenjohdon konsultointitaustan ja paikallisen läsnäolon Venäjällä, Ukrainassa, Romaniassa ja Baltiassa East Partners on auttanut sekä vasta Itä-Euroopan markkinoille menoa harkitsevia että siellä jo toimivia yrityksiä.

Jälkimmäisestä ryhmästä löytyy yrityksiä, jotka ovat jo toimineet jossakin itäisen Euroopan maassa, mutta huomanneet, ettei toiminta vastaa tavoitteita ja yrityksiä, jotka ovat tahtoneet laajentua uusiin Itä-Euroopan maihin.

East Partnersin perustajaosakkaat ovat Antti Saario ja Eero Erastus, joka toimi aikaisemmin vuosien ajan Rautaruukin itäisen Euroopan liiketoimien johtotehtävissä. East Partnersin markkinatutkimusliiketoiminnasta vastaavat Accenturen strategiaryhmässä aikaisemmin toimineet osakkaat Mikael Orkomies ja Martin Seppälä.

Idänkaupan Vientipalvelut 12.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.