Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.12.2004

Venäjälle kehityssuunnitelma myös keskipitkälle aikavälille

Venäjä pääsee myös tänä vuonna hyviin tuloksiin taloudellisessa kehityksessään. Viimeisimmän hallitustason arvion mukaan talouskasvu yltää vähintäänkin 6,8 prosenttiin, teollisuustuotanto kasvaa 6,4 prosenttia ja väestön keskimääräinen tulotaso nousee 9 prosenttia.

Hallitus myöntää kuitenkin samalla, että talouskasvu on hidastumassa ja maa on huolestuttavassa määrin riippuvainen vientikeskeisistä raaka-ainealoista.

Venäjän talousministeriö onkin nopeasti työstänyt vuosia 2005-2008 koskevan taloudellis-sosiaalisen kehitysohjelman, jonka tarkoituksena on varmistaa pitkän tähtäimen tavoitteena oleva bruttokansantuotteen kaksinkertaistaminen sekä väestön elintason nousu ja kansainvälinen kilpailukyky.

Kehitysohjelma käsittää kaksi vaihtoehtoista strategiaa, jotka kumpikin tähtäävät Venäjän tuottavuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Suunnitelmaan ei sisälly mitään uusia laaja-alaisia strategioita tai hankkeita. Tarkoituksena on hyödyntää Venäjän vakaan taloustilanteen tällä hetkellä tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia sekä maan sisäisiä, toistaiseksi vajavaisesti hyödynnettyjä voimavaroja.

Ohjelman ensimmäinen perusvaihtoehto on investointi- ja vientisuuntautunut. Se tähtää suuriin avainprojekteihin öljy- ja kaasuteollisuudessa, kuljetusinfrastruktuurissa sekä niihin liittyvillä korkean teknologian aloilla.

Toisena painopistevaihtoehtona on vahva kansallinen panostus korkean teknologian tutkimukseen, innovaatioihin sekä tuotannollisiin sovelluksiin. Tässä korkein prioriteetti olisi tietotekniikalla ja tietoliikenteellä.

Kehityssuunnitelman mukaan kumpikin päävaihtoehto varmistaisi kutakuinkin yhtä hyvin bruttokansantuotteen kaksinkertaistumisen. It-painotteisen strategian selvänä etuna pidetään kuitenkin sitä, että se monipuolistaisi Venäjän talouselämän rakenteita ja antaisi suurempaa joustavuutta vaihtuvissa suhdannetilanteissa.

Idänkaupan Vientipalvelut 12/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.