Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.12.2004

Puola aikoo alentaa arvonlisäveroaan

Puolan finanssiministeriö valmistelee arvonlisäverouudistusta. Useista eri vaihtoehdoista finanssiministeriö puoltaa ratkaisua, jossa arvonlisäveron perusprosenttia laskettaisiin nykyisestä 22 prosentista 18 prosenttiin.

Samalla karsittaisiin perusprosentista poikkeavat veroluokat. Uudistuksen jälkeen ainoastaan elintarvikkeisiin sovellettaisiin alempaa, 7-8 prosentin veroa. Myös vientituotteiden nollaveroprosenttia jäisi edelleen voimaan.

Arvonlisäveron alennuksella Puolan hallitus haluaa piristää kotimaista kulutuskysyntää ja myös vahvistaa oman teollisuuden kilpailukykyä, koska Puolan naapurimaissa on pienemmät veroprosentit.

Arvonlisäveron alentamiseen rohkaisevat myös Slovakiassa vastaavasta uudistuksesta saadut hyvät kokemukset. Puolan yrityselämä pitää veronalennusta tarpeellisena, mutta pelkää alennuksen palautuvan muita teitä takaisin yritysten kokonaisverotukseen.

Veroratkaisua pyritään kiirehtimään, mutta se siirtyy joka tapauksessa ensi vuoden puolelle. Lain voimaantulon ajankohdasta ei ole vielä esitetty arvioita.

Idänkaupan Vientipalvelut 12/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.