Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.12.2004

Venäjän viranomaistoimet heikentävät yritysmaailman toimeliaisuutta

Venäläisiä yritysjohtajia huolestuttaa tällä hetkellä eniten valtion viranomaisten laillisuutta hipovat tai sen rajat ylittävät toimet. Tämä lietsoo yritysmaailmassa turvattomuuden tunnetta ja rajoittaa muun muassa investointihalukkuutta.

Venäjän industrialistiliiton Expert-instituutin tuoretta raporttia siteerannut RIA Novosti kertoo yritysjohtajien arvostelevan ankarimmin liittovaltion viranomaisia.

Tutkimukseen osallistuneista johtajista 39 prosenttia sanoi näiden loukanneen yritysten laillisia oikeuksia. Toiseksi eniten vastaavia havaintoja oli tehty aluehallinnon viranomaisten kohdalla (30 %) ja puhtaimmilla papereilla selvisivät kuntien virkamiehet (21 %).

Yritykset sanoivat pyrkivänsä puolustamaan etujaan joko neuvotteluteitse tai viemällä riita-asian sovittelutuomioistuimeen. Kuitenkin vastanneista 40 prosenttia piti jo etukäteen selvänä, että tuomioistuin tekisi ratkaisunsa viranomaisosapuolen hyväksi.

Muita tutkimuksessa esiin nousseita, mutta paljon arkipäiväisempiä huolenaiheita olivat veromääräykset, työvoiman heikko ammattitaito, kilpailijoiden toimet sekä yllättävää kyllä, median uutiset ja muu kirjoittelu. Tutkimukseen osallistui suuryritysten ohella myös keskisuuria ja pieniä yrityksiä.

Idänkaupan Vientipalvelut 12/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.