Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.12.2004

Venäjän kasvava teknologian tarve avaa Suomelle mahdollisuuksia

Pietari on Venäjän toiseksi tärkein koulutuksen, tutkimuksen ja kehitystoiminnan keskus Moskovan jälkeen. Suomalaisen teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteydet Pietariin ja muualle Venäjällä ovat kuitenkin vähäiset, todetaan Tekesin suomalais-venäläiselltä tutkijaryhmältä tilaamassa selvityksessä.

Suomella on silti hyvät mahdollisuudet lisätä teknologiavientiä. Venäjän tuotannon kasvuksi ennustetaan kuutta prosenttia vuodessa aina vuosikymmenen loppuun saakka. Se merkitsee investointeja ja uuden teknologian tarvetta.

Venäjälle sopivaa
teknologiaa tarjolla

“Suomella on erittäin paljon Venäjälle sopivaa teknologiaa, mutta yritykset tarvitsevat paikallisia asiantuntijoita projektin läpivientiin ja sovellusten kehittämiseen”, toteaa selvitysryhmän suomalaisjäsen tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemi Etlatiedosta.

Venäjällä tehdään paljon perustutkimusta ja suomalaiset ovat puolestaan soveltajia. Suomalaiset ja venäläiset täydentävät teknologia-aloilla sopivasti toisiaan, mikä on hyvä pohja uusille tuoteinnovaatioille.

Suomalaisilla yrityksillä on tieto- ja viestintäteknologiassa hallussaan maailmanlaajuisia markkinointikanavia, jotka venäläisiltä puuttuvat.

Monet kansainväliset alan yritykset ovat jo perustaneet tutkimus- ja kehityskeskuksia Venäjälle. Pietari on ollut hyvin suosittu sijoittumiskohde, koska siellä palkkataso on alle puolet Moskovan palkkatasosta ja osaaminen silti korkeatasoista sekä akateemisella että käytännön tasolla.
Pietarissa toimivat muun muassa Sun Microsystemsin, Motorolan, Intelin ja LG Electronicsin sekä

Siemensin tutkimuskeskukset. Suomalaisilla t&k-intensiivisillä yrityksillä ei vielä ole kehityskeskuksia Venäjällä.

Tutkimuslaitokset kaipaavat
suoria ulkomaisia kontakteja

Venäjän taloudelliset panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen romahtivat 1990-luvun taitteessa. Vielä viime vuonna Venäjän t&k-menot olivat hieman vajaat viisi miljardia euroa eli pienemmät kuin Suomessa käytetty summa. Nyt Venäjän t&k-panostukset ovat kuitenkin kääntyneet kasvuun.

Venäjän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ongelmana on valtiokeskeisyys. Valtio kontrolloi suurinta osaa tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista, mutta sillä ei ole antaa niille töitä, koska sotateollisuuden ja avaruusteollisuuden tilaukset ovat supistuneet.

Venäjän omat yritykset ovat toistaiseksi tyytyneet kehittämään toimintaansa ilman varsinaista tutkimus- ja kehitystyötä, mikä on ajanut tutkimuslaitokset etsimään yhteistyökumppaneita ulkomailta.

Selvitys The Innovation System and Business Environment of Northwest Russia on haettavissa osoitteesta www.etla.fi, kohdasta julkaisut.

Idänkaupan Vientipalvelut 12/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.