Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

28.11.2008

Ukraina sai IMF:ltä kaipaamaansa rahoitustukea

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF hyväksyi marraskuun alkupäivinä Ukrainan laina-anomuksen. Rahasto myöntää Ukrainalle 16,4 miljardin dollarin suuruisen lainan, joka on tarkoitettu finanssikriisin aiheuttamien vahinkojen torjumiseen.

Koko lainasummaa ei siirretä heti, mutta Ukraina saa kuitenkin pikaisesti 4,5 miljardin dollarin ensiavun finanssiärjestelmänsä vahvistamiseksi. Varoista osa menee keskuspankille, että se voisi tehokkaammin puolustaa kotimaisen valuutun grivnan kurssia. Osa taas suunnataan pankkisektorille sen likviditeetin parantamiseksi.

Pankkisektorin tukemisella onkin jo kiirre, sillä kansalaisten luottamus pankkeihin alkaa olla pohjalukemissa. Yksityishenkilöt ovat suurin joukoin nostaneet pankkitalletuksiaan ja käyttäneet rahojaan dollareiden ja paremman puutteessa sijoituskohteeksi nousseiden autojen ostamiseen.

Ukrainan johto oli helpottunut IMF:n lainapäätöksen jälkeen. Lainapäätös syntyi varsin nopeasti ja lainehdot olivat IMF:n luottopolitiikan ansiosta parhaat mahdolliset nykyoloissa.

IMF asetti kuitenkin lainalleen myös talouspoliittisia reunaehtoja. Ukrainan keskuspankin pitäisi väljentää grivnan kurssivaihteluväliä, huolehtia pankkien pääomarakenteen vahvistamisesta, kiristää rahapolitiikkaa sekä pienentää valtionbudjetin alijäämää.

IMF on maa-analyysissaan lhavainnut Ukrainan taloudessa useita ongelma-alueita. Grivanan dollarikurssi on vajonnut ennätyksellisen alas ja maan valuuttavarannot supistuivat lokakuun lopussa 33 miljardiin dollariin, mikä riittäisi kattamaan enää noin kolmen kuukauden tuontitarpeen. Vaihtotaseen vaje taas nelinkertaistui yhdeksässä kuukaudessa ja vastasi lokakuun alussa 5,8 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Ukrainan kokonaisvelka ulkomaille oli heinäkuussa yli 100 miljardia dollaria, josta tosin valtionvelan osuus oli vain 15 miljardia. Lainanmaksujen aika on kuitenkin uhkaavan lähellä. Ennakkoarvioiden perusteella ulkomaisia lainoja pitäisi ensi vuonna lyhentää 55-66 miljardilla dollarilla, josta yksityisen sektorin vastuulla on 34-40 miljardia.

Ukrainan talouteen kohdistuu tällä hetkellä paineita myös finanssijärjestelmän ulkopuolella. Ukrainan tärkeimpien vientituotteiden eli teräksen ja muiden metallien hinta on laskenut maailmanmarkkinoilla.

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2008. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.