Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

28.11.2008

Avenir Group:
Venäjän talous kestää - ongelmat toimialakohtaisia

Konsultti- ja lakipalveluita Moskovassa ja Pietarissa tarjoava Avenir Group on laajentanut toimintaansa Venäjällä. Yhtiö avasi syyskuun lopulla uudet toimistot Tverissä ja Jekaterinburgissa, koska kaupungit ovat merkittäviä alueellisia kasvukeskuksia.

Venäjällä on Tverin ja Jekaterinburgin ohella 15-20 muuta ulkomaisten yritysten kannalta kiinnostavaa kasvukeskusta, jotka tarjoavat runsasta ostopotentiaalia Moskovaa ja Pietaria selvästi vähemmän kilpailluilla markkinoilla.
Esimerkiksi Pietarin ja Moskovan välimaastossa sijaitsevan Tverin ostovoima on nykyisin Kouvolan markkina-alueen tasoa.

“Suomessa kannattaisia miettiä sitä, että Venäjän talouden kasvaessa kahdeksan prosentin vuosivauhtia maahan syntyy noin Suomen kokoinen talous joka vuosi ja jos kasvu vaikka puolittuu saadaan uusi talous suunnilleen joka toinen vuosi”, Avenirin Managing Partner Jon Hellvig havainnollistaa.

Venäjän tarjomat kaupalliset mahdollisuudet Suomessa kyllä yleisesti myönnetään, mutta edelleen suuri joukko yrityksiä tyytyy olemaan kuuntelulla, vaikka niillä olisi hyvinkin realistisia edellytyksiä kaupankäynnin aloittamiseen.

Monella pelkokerroin on kuitenkin liian suuri, koska markkinat ja liiketoimintaolot tuntuvat niin erilaisilta. ”Aloittavan yrityksen pitäisi tietää ja hallita niin monia uusia asioita jo heti markkinoille tulon alkuvaiheessa, Hellevig tiivistää. ”

Hyvä hallintotapa vaatii
Venäjällä asiantuntijatukea

Avenir on toiminut Venäjällä vuodesta 1998 ja se on erikoistunut palvelemaan pohjoismaisia ja muita länsimaisia yrityksiä Venäjällä.

Lokakuussa Avenir avasi yhdessä Silta Oy:n kanssa keskitetyn väylän uusien asiakkaiden ohjaamiseksi Avenirin palvelujen piiriin. Yhteistyön puitteissa Avenir voi hoitaa Sillan Venäjällä toimivien tai sinne suuntaavien asiakkaiden taloushallintoa, henkilöstöhallintoa ja lakiasioita sekä erikseen sovittuja muita tehtäviä.

“Venäjällä yrityksen infratoimintoja ei kannata palastella, vaan niiden hoitamisessa on löydettävä keskitetty ratkaisu”, Hellevig muistuttaa.

Aver on omalta osaltaa luonut kokonaisvaltaisen palvelun, joka kattaa kaikki ulkomaisen yrityksen liikkeenjohdon tukipalvelut liikejuridiikasta kirjanpitoon ja henkilöstön rekrytointiin.

Yhtiön palvelukonsepti on käytännössä tätäkin laajempi, koska tarjolla on esimerkiksi Venäjällä vielä harvinnainen management-palvelu. jonka puitteissa

Avenir toimii kansainvälisten yritysten pro forma -toimitusjohtajana Venäjällä.
Hellevigin mukaan myös Avenirin sisällä toimitaan kokonaisvaltaisesti. Vaikka yhtiöryhmässä toimii kaksi sataa eri osa-alueiden asiantuntijaa, ei asiakkaiden tehtäviä hoideta eriytetysti. Työskentelymallina on “poikkitieteellisten” tiimien kokoaminen siten, että asiakastilistä vastaava tiimi hoitaa integroidusti kaikki sovitut tehtävät.

Venäjällä lakipalveluista on nyt entistä enemmän hyötyä, koska liiketoimintaolot ovat kymmenessä vuodessa kehittyneet erityisesti oikeusjärjestelmän kohdalla. Oikeuden päätökset ovat nyt jo kohtuullisen hyvin ennakoitavissa, ja mikä tärkeintä, myös ulkomainen yritys voi voitaa hyvin ajetun oikeusjuttunsa.

Suuriin edistysaskeliin kuuluu myös Venäjän verolakiuudistus. Se tarjoaa nykyisellään selvästi paremmat lähtökohdat yritystoiminnalle ja investoinneille kuin verolait monessa länsimaassa.

Venäjän talous säilyttää
edelleen kasvunsa

Jon Hellvig ei nykyisessä taloustilanteessa lähde tarkemmin arvioimaan ulkomaisten yritysten lähiajan toimintaedellytyksiä Venäjällä. Siitä hän on kuitenkin vakuuttunut, että Venäjän keskiluokka kykenee ylläpitämään kotimaista kulutuskysyntää ainakin nykyisen työllisyystilanteen säilyessä.

Hellevigin mielestä nyt voi selvästi todeta, ettei kaansainvälinen talouskriisi synnytä mitään katastroofiskenaariota Venäjän taloudelle. Kavu kyllä heikkenee hieman, mutta pysyy kuitenkin 4-6 prosenttiyksikköä EU-maiden keskimääräisen kasvun yläpuolella.

Jo vuoden 1998 talouskriisin aikana Venäjällä toiminut Hellevig odottaa, että yksittäisille toimialoilla voi syntyä vakaviakin onelmia, mutta talous kokonaisuutena ottaen painaa kyllä eteenpäin, koska Venäjän talous ja infrastruktuuri ovat kymmenessä vuodessa vahvistuneet ja monipuolistuneet.
Hellevigillä on myös oma näkemys ruplan mahdolliseen devalvointiin.

“Kun euro ja punta ovat heikentyneet döllariin nähden 20-25 prosenttia, kukaan ole moksiskaan. En siksi ymmärrä minkä takia ruplan devalvoitumisesta vaahdotaan niin paljon. Kyllä ruplakin voi liikkua ylös ja alas, eikä sillä ole mitään ratkaisevaa merkitystä”.

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2008. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.