Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

28.11.2008

Finnvera rahoittaa myös etabloitumista ja laajentumista Venäjällä

Finnveran suomalaisille yrityksille tarjoamat rahoituspalvelut helpottavat kansainvälistymiseen ja vientiin liittyviä haasteita. Myös Venäjä-hankkeisiin liittyvä kysyntä on vilkasta ja tarjolla onkin monipuolisia palveluita.

Venäjän energiavientitulojen vetämä talouskasvu on kiihdyttänyt taloudellista toimintaa useilla toimialoilla. Maan toimintaympäristön kehittymättömyys ja puutteet ovat kuitenkin riskitekijöitä, joten rakenneuudistusten verkkaisuus uhkaa talouskasvua pitkällä aikavälillä.

Tällä hetkellä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vaikeudet heijastuvat vahvasti myös Venäjän pankkisektorille ja sen välityksellä reaalitalouteen. Tässä tilanteessa Finnvera on markkinapuutteita korjaava erityisrahoittaja, jolla mahdollisuus ottaa hieman enemmän riskiä kuin esimerkiksi pankeilla.

“Pyrimme poistamaan rahoituksen pullonkauloja ja jaamme riskejä muiden rahoittajien kanssa”, Finnveran kasvu- ja kansainvälistymisrahoituksesta vastaava johtaja Annamarja Paloheimo kertoo. Paloheimo painottaa kuitenkin, että Finnvera on mukana vain kannattaviksi arvioimissaan hankkeissa.

Kansainvälistymisen
edellytyksiä on arvioitava

Yritys on usein jo strategiassaan ja liiketoimintasuunnitelmassaan asettanut tavoitteekseen kasvun ja kansainvälistymisen. Tässä Finnveran asiantuntijat ovat valmiitta auttamaan käymällä yhdessä yrityksen kanssa läpi toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. “Silloin voidaan miettiä, millaisia resursseja ja panoksia tarvitaan, jotta tämä olisi mahdollista”, Paloheimo kuvaa prosessia.

Finnvera voi osallistua yrityksen rahoitukseen sen kansainvälistymisen eri vaiheissa. Rahoituspalveluilla voidaan täydentää viejän rahoitus- ja vakuustarpeita sekä vakuuttaa vientisaatavia. Finnvera voi esimerkiksi rahoittaa viejän käyttöpääomatarpeita tai vakuuttaa ostajalle annettavaan maksuaikaan liittyvää riskiä.

Finnvera voi rahoittaa suomalaisen yrityksen tytäryhtiön perustamista tai omistusosuuden ostamista Venäjällä toimivasta yrityksestä. Toimivan tytär- ja osakkauusyhtiön kehittämistä voidaan myös rahoittaa.

“Voimme myös myöntää rahoitusta suomalaiselle pk-yritykselle, joka kohdistaa sen tuotannollista toimintaa tai palvelutoimintaa harjoittavalle tytär- tai osakkuusyritykselleen. Rahoitettavan hankkeen tulee edistää yrityksen toimintaa myös Suomessa”,

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2008. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.