Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

28.11.2008

Nordea:
Kasvunäkymät synkkenevät Itämeren alueella

Nordean Baltic Rim Outlook -raportissa ennustetaan Itämeren alueen maille aiempaa heikompia talousnäkymiä kansainvälisen finanssikriisin takia. Kriisin vaikutukset ovat kuitenkin olleet erilaiset eri maissa.

Talouskasvu on viime aikoina ollut ripeintä Virossa ja Latviassa, mutta nyt edessä on syvä laskusuhdanne. Talouskasvu hidastuu merkittävästi myös Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä.

Virossa talouskasvu on hidastunut jopa odotettua nopeammin kotimaisen kysynnän hiipuessa. Talouden odotetaankin supistuvan huomattavasti tänä ja ensi vuonna. Vuoden 2010 aikanakin voidaan odottaa vain lievää kasvua.

“Viron valuuttasidoksella on vahva poliittinen tuki, joten odotamme valuuttakatejärjestelmän säilyvän”, Nordeassa Baltian markkinoita seuraava enonomisti Anssi Rantala sanoo.

Rantalan mukaan myös Latvian talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet kotimarkkinoiden nopean jarrutuksen vuoksi. Kulutuksen ja investointien jyrkkä supistuminen tosin helpottavat inflaatiopaineita, mutta vain vähitellen. Latvian latiin kohdistuu nyt paineita, mutta Nordean perusskenaariossa odotetaan valuuttasidoksen säilyvän.

Liettuan talous kasvoi vielä kuluvan vuoden alkupuoliskolla melko nopeasti. Taloutta vauhdittivat muun muassa huomattavat henkilökohtaisen tuloverotuksen huojennukset, jotka toteutettiin vuoden alussa. Nyt Liettuan talouden ennustetaan supistuvan koska kotimarkkinoiden näkymät ovat heikot ja ulkomainen kysyntä on vaimeaa kansainvälisen laskusuhdanteen vuoksi.

Vaikka finanssikriisi ei ole tähän mennessä juurikaan suoraan vaikuttanut Puolaan ovat epäsuorat vaikutukset, kuten tiukentuneet luottoehdot, hidastunut vientimarkkinoiden kasvu ja maahan suuntautuvan pääomavirran heikkeneminen jo nähtävissä. Nordea onkin korjannut vuoden 2009 bruttokansantuote-ennustettaan alaspäin.

“Odotamme kuitenkin edelleen, että talouskasvu nopeutuu vähitellen ensi vuoden jälkipuoliskosta alkaen”, Puolan talouteen perehtynyt enonomisti Anders Svendsen lupailee.

Nordean katsauksessa todetaan kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden myllerryksen iskeneen Venäjälle kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Tilannetta pahensivat heinäkuussa alkanut öljyn hinnan nopea lasku ja elokuinen konflikti Georgian kanssa. Venäjän viranomaiset ovat kuitenkin reagoineet tilanteeseen nopeasti ja kehittäneet mittavan tukipaketin. Nordea odottaa silti talouskasvun hidastuvan selvästi vuoden 2009 puolella.

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2008. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.