Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

13.11.2006

Korruptio haukkaa tuntuvan osan venäläisyritysten liikevaihdosta

Venäläiset yritykset joutuvat käyttämään keskimäärin seitsemän prosenttia liikevaihdostaan virkamiesten lahjomiseen, todetaan Idem Foundationin tuoreessa korruptiotutkimuksessa.

Liiketoimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi yritykset joutuivat viime vuonna käyttämään koko Venäjällä arviolta 39 miljoonan dollarin verran niin sanottuihin epävirallisiin sopimuksiin. Idem päätyykin Maailmanpankin kanssa samaan arvioon. että julkisen sektorin korruption vaatima rahasumma vastaa noin yhtä prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta.

Idem selvitti myös ne yrityselämää koskevat solmukohdat, joissa lahjusten vaatiminen ja myös saaminen sujuu luontevimmin. Raportin mukaan ne ovat tyypillisesti yritysten perustamiseen ja muutoksiin liittyvät rekisteröintitoimet, toimilupa-anomukset, paikallisviranomaisten toimiluvat ja perusteettomat tarkastuskäynnit.

Korruptio on vuodesta 2000 lähtien kaiken aikaa yleistynyt ja vaaditutut lahjussummat ovat kasvaneet. Kehitystä ei ole pysäyttänyt viranomaisten tiukentunut valvonta. Kiinnijäämisen riski on edelleen minimaalinen. Idemin mukaan viime vuonna oikeuteen päätyi vain 3 600 lahjontatapausta, joista useimmissa syytettynä oli lahjuksen tarjonnut, ei sen vastaanottanut.

Idemin mukaan tilanteesta ei pidä syyttää Venäjän lainsäädäntöä. Sen avulla ei voida näkyvämmin vaikuttaa virkamieskulttuuriin syvälle juurtuneeseen korruptioon. Säätiön asiantuntijoiden arvion mukaan vie vuosikymmeniä ennen kuin korruptio saadaan kitkettyä edes välttävälle eurooppalaistasolle.

Idem Foundationin korruptiotutkimuksessa tiedot kerättiin haastattelemalla noin 3 000 liikemiestä Moskovassa, Volgogradissa ja Smolenskissa. Näiden alueellisten tulosten perusteella laskettiin koko Venäjää koskevat estimaatit.

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2006. Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-


 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.