Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

13.11.2006

Ulkomaiset investoinnit Venäjälle lähes yhtä suuret kuin venäläiset ulkomaille

UNCTAD;in tuoreen World Investment Report 2006 -selvityksen mukaan Venäjälle suuntautuneiden suorien sijoitusten kanta oli vuoden 2005 lopussa 132 miljardia dollaria, kun suorat sijoitukset Venäjältä ulkomaille olivat 120 miljardia dollaria.

Venäjä oli IVYä-maista vuonna 2005 suurin suorien sijoitusten vastaanottaja noin 2/3 osuudella huolimatta siitä, että investointien virta Venäjälle laski jopa 6 % aikaisemmasta. Venäjä jää kirkkaasti investointitilastoissa BRIC-maista Brasilian ja KIinan jälkeen. Ainoastaan Intiaan on virrannut selvästi Venäjää vähemmän suoria sijoituksia.

On syytä huomioida, että suorien sijoitusten tilastot ja menetelmät vaihtelevat suuresti eri tilastoviranomaisten välillä. Esimerkiksi Rosstat ilmoittaa vastaavaksi suorien sijoitusten kannaksi Venäjällä vain 40 miljardia dollaria.

(Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Toimittaja Timo Harell. bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2006. Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-


 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.