Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.11.2005

Luoteis-Venäjällä uskotaan hyviin suhdanteisiin

Luoteisvenäläiset yritykset uskovat liikevaihtonsa kasvavan voimakkaasti ja yleisten suhdannenäkymien paranevan selvästi ensi vuonna. Investointien kasvuun uskotaan varsinkin Pietarissa.

Paikallisten yritysten mielestä presidentin hallinnon toimet ovat parantaneet erityisesti ulkomaisten yhtiöiden toimintaedellytyksiä. Venäjän omien yritysten toimintaolot ovat sen sijaan parantuneet huomattavasti hitaammin vuodesta 2003 lähtien.

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business-barometrin mukaan venäläisyritykset odottavat Venäjän talouden ja suhdannenäkymien paranevan ensi vuonna yhtä nopeaan tahtiin kuin kuluvana vuonna. Pietarissa näkymät ovat kaikkein valoisimmat. Erityisesti kuljetus- ja liikeala odottaa Venäjän talouden tilan kohenevan. Energiateollisuudessa taas odotukset jäävät selvästi keskimääräistä alhaisemmaksi.

Yritykset odottavat myös investointitoiminnan kiintyvän ensi vuonna. Investointiodotukset ovat korkeimmillaan Pietarin kohdalla sekä laajemmalti kaupan eri aloilla. Myös rahoitusalan ja ict-sektorin uskotaan kiinnostavan sijoittajia.

Venäjän talouselämään kohdistunut epävarmuuden tunne on on tänä vuonna vähentynyt selvästi. Itse asiassa epävarmuus tulevasta kehityksestä oli nyt pienin vuonna 1999 aloitetun barometritutkimuksen historiassa.

Syksyn barometriä varten Taloustutkimuksen pietarilainen tytäryritys haastatteli 1 166 venäläistä yritysjohtajaa Pietarissa, muualla Luoteis-Venäjällä ja Moskovassa.

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.