Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.11.2005

Euro ei innosta Baltiassa

Baltiassa kansalaiset suhtautuvat kaikkein kriittisimmin euron käyttöönottoon, selviää Eurobarometerin Euroopan komissiolle tekemästä, uusia EU-jäsenmaita koskeneesta selvityksestä. Virossa ja Latviassa yhteisvaluuttaan siirtymistä vastustaa 64 prosenttia kansalaisista ja Liettuassa kielteisesti suhtautuvien osuus nousee jo 69 prosenttiin. Virolla ja Liettualla euroon siirtymisen tavoiteaikatauluna on vuosi 2007 ja Latviassa vuosi 2008.

Euroopan komissio kannustaakin nyt Baltian maita tehostamaan yhteisvaluuttaa koskevaa tiedotustoimintaansa, koska valuuttauudistuksen läpivieminen vaatii paljon vahvempaa kansallista kannatusta.

Eurobarometerin tutkimuksessa selvisi, että Baltiassa kansalaiset pelkäävät euroon siirtymisen johtavan hinnankorotuksiin. Tätä riskiä piti mahdollisena peräti 70 prosenttia tiedusteluun osallistuneista. Lisäksi joka toinen kansalainen uskoi euroon siirtymisen jo sinänsä kiihdyttävän inflaatiota.

Vaikka euron tuomia etuja ei tällä hetkellä Baltiassa oikein mielletä, saa itse EU-jäsenyys selvää tukea. TNS Emorin lokakuussa tekemän mielipidemittauksen mukaan virolaisista 65 prosenttia piti maansa jäsenyyttä myönteisenä ja hyödyllisenä asiana.

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.