Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.11.2005

Puolan rasitteina mutkikas verotus ja oikeus-istuinten hitaus

Maailmanpankki asetti Puolan sijalle 54. kansainvälisessä, 155 maata kattaneessa liiketoimintaedellytysten vertailussaan. Puola sai tällä kertaa myönteisen maininnan lisenssien ja muiden toimilupien hakumenettelyn yksinkertaistamisesta ja nopeuttamisesta. Pankki totesi myös hienoista parantumista Puolan yrityksiin soveltamassa verotuskäytännössä sekä oikeusistuinten toiminnassa.

Samalla ”Doing business in 2006” -portissa arvosteltiin yhä Puolaa juuri verotuksen ja oikeuskäytännön osalta. Yrityksiä rasittavat runsaslukuiset verotukselliset vaatimukset. Selvityksen mukaan yritys joutuu kalenterivuoden aikana hoitamaa 43 erilaista verovelvoitetta.

Myös omistuksen rekisteröinti on Puolassa raskas prosessi. Omistussuhteen vahvistamiseen menee keskimäärin 197 päivää, kun sama prosessi vaatii EU15-maissa keskimäärin 39 päivää.

Sopimusvelvoitteiden valvonta etenee Puolassa vieläkin hitaammin. Etenkin oikeusteitse tapahtuva saatavien perintä etenee käsittämättömän hitaasti.

Kaikkiaan Maailmanpankki peräänkuuluttaa Puolalta talouselämää koskevan säännöstön nopeampaa uudistusta. Raportin laatijoiden mukaan kysymyksessä on nimenomaan Puolan oma etu, sillä uudistukset nopeuttaisivat talouskasvua ja parantaisivat työllisyystilannetta. Pankin asiantuntijat olivat jopa laskeneet, että yritystoiminnan byrokraattisten esteiden keventäminen yleiseurooppalaiselle tasolla lisäisi talouskasvua 1,2 prosentilla ja laskisi työttömyysastetta kuudella prosentilla.

Maailmanpankin vertailun perusteella parhaat maat liiketoiminnan harjoittamiselle ovat Uusi Seelanti, Singapore ja Yhdysvallat. Myös Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua, sijoittuivat varsin hyvin.

Idänkaupan Vientipalvelut 11.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.