Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

3.12.2010

Julkiset hankinnat tiukempaan valvontaan Venäjällä

Venäjällä julkisten hankintojen sääntely toimii vajavaisesti. Presidentti Dmitri Medevedev onkin nyt vaatinut hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamista, kertoo RBC News.

Medvedevin mukaan Venäjän julkisissa hankinnoissa liikkuu vuositasolla noin 1 000 miljardin ruplan eli yli 24 miljardin euron edestä lahjusrahaa. Siksi julkisten hankintojen tarjouspyynnöt, tiedot käsittelyn etenemisestä ja päätökset on tuotava täyteen julkisuuteen.

Medvedevin ratkaisu tähän olisi internetportaali, jossa hankintaa koskevien tietojen ohella olisi myös foorumit, joilla yritykset voisivat halutessaan esitellä tarjoustaan ja asiantuntijat voisivat toisaalta arvioida tarjouskilpailun lopputulosta ja ylipäätään koko hankinnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kovia tuomioita
lahjonnasta

Presidentti Medvedev vaatii myös kaikista lahjusrikoksista annettavien tuomioiden rankkaa koventamista. Koska edes vankeustuomion uhka ei näytä tarpeeksi tehoavan pitäisi seuraavaksi kokeilla sellaisia taloudellisia sanktioita, jotka todella pelottavat.

Medvedevin alustavan ehdotuksen mukaan lahjuksen antajaa ja ottajaa pitäisi rangaista sakkomaksulla, joka olisi satakertainen lahjuksen määrään nähden.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-