Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

3.12.2010

SEB arvioi aiempaa optimistisemmin Baltian maita

Baltian maissa talouden asteittainen elpyminen jatkuu viennin vetämänä, todetaan ruotsalaisen SEB-pankin vastajulkaistussa Baltian suhdannekatsauksessa. SEB on alueen toiseksi suurin pankki.

SEB:n analyytikkojen mukaan Baltian maiden taloustilanne on saatu nostettua syvästä taantumasta talouspolitiikan ansiosta, jota on leimannut ankarilla kustannussäästöillä toteutettu niin sanottu sisäinen devalvaatio sekä vientitoiminnan tukeminen.

Katsauksen laatijat ovatkin päättyneet parantamaan Baltian maille aiemmin antamiaan talouskasvuennusteita. Viron kohdalla tämän vuoden ennuste nostettiin marraskuun lopulla 2,3 prosentista 2,5 prosenttiin ja Latvialle ennustetaan nyt hienoista 0,3 prosentin bruttokansantuotteen lisäystä, kun aiempi ennuste lupasi taloudelle 1,5 prosentin taantumista. Liettua huomioiden alueen talouskasvu olisi tänä vuonna keskimäärin 0,9 prosenttia.

Ensi vuonna talouskasvu olisi Baltian maissa keskimäärin noin neljä prosenttia, SEB:n analyytikot ennakoivat. Jo vuonna 2012 tapahtuisi kuitenkin oleellinen käänne ja Baltian alueen talouskasvu olisi keskimäärin 4,5 prosenttia.

Muihin vuoden 2012 talousennusteisiin suhteutettuna tämä tarkoittaisi, että Baltian alueella kasvutahti ylittäisi Pohjoismaiden, euromaiden ja OECD-maiden keskimääräisen kehityksen.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-